NorgesGruppen og KIWIs Miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er nå stengt og tar ikke imot nye søknader før ny utlysning høsten 2022. NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører. Fra 2022 har KIWI valgt å utvide fondet, så også medarbeidere i franchiseeide butikker kan søke.

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er nå stengt og tar ikke imot nye søknader før ny utlysning høsten 2022

Det er i 2022 satt av totalt 10 millioner kroner til tiltak ansatte i NorgesGruppen gjør for å redusere eget energiforbruk og klimautslipp.

Midlene er fordelt på to utlysninger;

  • én i januar med ramme på 6 millioner kroner 
  • én i august med ramme på 4 millioner kroner

Miljøfondet har vært åpent for søknader i perioden 5 – 19. januar, og har mottatt nesten 750 søknader.

Alle søkere vil få sin søknad behandlet innen 10. februar og vil få svar så fort søknaden er gjennomgått.

Retningslinjer

Fra og med 2022 kan alle KIWI medarbeidere med en stilling på minimum 50 prosent kunne søke om midler.

Midlene som tildeles ansatte i NorgesGruppen-eide virksomheter, herunder KIWI-eide butikker, vil dekkes av NorgesGruppen og har en ramme på 10 millioner kroner. Ekstra midler til ansatte i franchiseeide KIWI-butikker vil dekkes av KIWI. Derfor har vi endret navnet på fondet til NorgesGruppen og KIWIs Miljøfond.

Midlene blir i 2022 fordelt på to utlysninger; én i januar hvor 60% av midlene blir tildelt og én i august/september hvor de resterende 40% av midlene blir tildelt.

I tildelingsprosessen vil det sørges for at KIWI-medarbeiderne i NorgesGruppen-eide virksomheter, herunder KIWI-eide butikker, og medarbeidere i franchiseeide butikker har samme sannsynlighet for å få tildelt midler.

Vi ber alle KIWI medarbeidere, både fra KIWI-eide og franchiseeide butikker til å søke på denne siden (på kiwi.no), og ikke gjennom den tilsvarende siden på norgesgruppen.no. Duplikater vil bli fjernet og det er ingen gevinst i å søke begge steder.

Medarbeidere kan søke om støtte til strømbesparende tiltak i eget hjem. Tiltakene som støttes inkluderer blant annet etterisolering, kjøp av varmepumper og gjennomføring av andre tiltak knyttet til energiøkonomisering og fornybare energikilder. Medarbeidere kan også søke om støtte miljøvennlige transporttiltak til eget bruk. Dette inkluderer støtte til kollektivreiser, støtte til kjøp av elektrisk bil, hydrogenbil, sykkel og elektrisk sykkel. Følg de til enhver tid gjeldende retningslinjene for kollektivreiser. Fullstendig oversikt over støttemuligheter og hovedregler ligger her.

Hvordan fordeles støtten?

Fondet vil holdes åpent for søknader i 2 uker etter lansering og stenges kl. 12 den 19. januar. Det gjennomføres deretter en trekning blant de som har sendt inn søknad. Søkere som ikke fikk tilsagn om støtte fra fondet i 2021 har dobbel sannsynlighet for å få støtte. Søkere som ikke blir trukket ut vil få svar ila 3. uke etter utlysningen. Søkere som er trukket ut vil få sin søknad behandlet så raskt som mulig og innen 20. februar.

Hvem kan søke støtte? Du må ha en stillingsprosent på minimum 50 % i KIWI. Støtten er et skattepliktig gode som vil bli innberettet som lønn for mottaker.

Hvordan søke om støtte?

  1. Miljøfondet har en øvre grense for tildeling av midler og søkere er ikke garantert støtte. Er du avhengig av støtten for å gjennomføre tiltaket, anbefales det å søke og vente på positivt svar fra miljøfondet før innkjøp/bestilling. Dette gjøres via søknadsskjemaet under. Miljøfondet for 2022 støtter ikke tiltak som er fakturert eller betalt før 2022.
  2. Innkjøp og arbeid gjennomføres og kvitteringer for materiell/bil/periodekort og arbeid tas vare på.
  3. Ferdigmelding med kopi av fakturaer leveres via ferdigmeldingsskjemaet under og godkjenningsbrev mottas ila ca. 3 uker (gjelder ikke fellesferie og jul/påske). Støtten vil bli utbetalt første mulige lønnsutbetaling.

Lenker til skjemaer for 2022

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er nå stengt og tar ikke imot nye søknader før ny utlysning høsten 2022

For ferdigmelding av søknader godkjent i 2021

Ferdigmeldingsskjema 2021