KIWIskolen

Alle kan lære seg noe nytt

På KIWIskolen legges det vekt på å gi elevene en praktisk opplæring tilpasset den enkeltes behov. Dette har vist seg å være meget effektivt.

– Vår teori er at elevene lærer best når vi kombinerer teori og praksis. Med et kursbevis fra KIWIskolen i hånden, mener vi du er godt rustet til en jobb i dagligvarebransjen, sier opplæringssjef for KIWIskolen, Jon Buxrud. 

Han legger til at selv om kunnskap er viktig, er det å ha en felles kultur og en forståelse for det man driver med av like stor betydning. 

Matnyttig kunnskap

KIWIskolen ligger på Lierstranda utenfor Drammen, og her utdannes fremtidens KIWI-ledere og butikksjefer. 

– De som kommer hit skal gjerne bli avdelingsledere, assisterende butikksjefer og butikksjefer, og målet vårt er både å gi dem faglig påfyll og å skape en felles kultur og en forståelse av det de driver med, sier han. 

Dette er det naturligvis også mulig å lære gjennom erfaring, men denne formen for læring innebærer som regel også en del prøving og feiling. 

– På KIWIskolen ligger alt til rette for at kursdeltagerne lærer det riktig første gangen, og dette tar som regel mye kortere tid, sier Buxrud. 

Kursene er intensive og målrettet, slik at deltagerne kan kjenne seg trygge på at de bruker tiden fornuftig og får praktisk nytte av det de lærer. 

– Dette motiverer til læring og til å ta ansvar og eierskap i en jobb de er stolte av, sier han. 

Butikk på skolen

I skolens underetasje ligger det en KIWI-butikk som brukes som en del av undervisningen. Deler av opplæringen finner sted der, og på denne måten sikres det at teori og praksis kombineres så godt som mulig. 

– Vi ser på det som svært positivt at elevene kan lære i skolebutikken. Dette gir en virkelighetsnær og effektiv læring, og mange elever synes det er gøy å lære på denne måten, sier han. 

Alt de lærer på skolen trener de så på i hverdagen i egen butikk, og KIWI har også et sterkt driftsapparat som følger dem opp videre.

  I KIWI er vi opptatt av å være klare når det gjelder de krav og forventninger vi har til elevene. Samtidig ønsker vi at den enkelte elev og ansatt skal være bevisst på egne krav og forventinger til KIWI, sier han.

Motiverte søkere

– Bakgrunnen for at skolen ble opprettet var et ønske om å skille seg ut i en bransje der butikkene ble stadig likere, forteller Buxrud. 

Ledelsen i KIWI så at de måtte jobbe med menneskene kundene møter i butikken og sørge for at de ansatte var motiverte og satt på den nødvendige kompetansen.   

– Du skal føle deg sett hver gang du kommer inn i en KIWI-butikk, og du skal ha tillit til at du finner de varene du trenger, at det er rent og at holdbarheten på varene er god. Det er også et mål at du slipper å stå i kø. For å oppnå dette trengs gode kjøpmenn, sier Buxrud og legger til at det ikke er teoretiske ferdigheter og tidligere skolegang som avgjør hvor god du blir til å drive butikk. 

– For å være god i handelsfaget er personlige egenskaper langt viktigere. Vi ønsker oss de mest motiverte søkerne, og dette speiles i opptakskravene til KIWIskolen. I søknaden kartlegges søkerens holdninger og hvorvidt vedkommende er kreativ, initiativrik og tilpasningsdyktig, sier han.

Tilpasses rollen

Etter endt utdanning på KIWIskolen skal kursdeltagerne ha kjennskap til, kunnskap om og forståelse for KIWIs konsept og kultur. 

Innhold i kurset er blant annet butikkjedens historie, nåtid og fremtid.  Undervisningen tar også for seg NorgesGruppen, norsk dagligvarehandel, markedsføring, svinn og drift, kjøpmannskap, budsjettering og regnskap, personal og lønn, mattrygghet, ledelse, HMS og rekruttering. 

Det finnes kurs både for nyansatte, låseansvarlige, verneombud, frukt- og grøntansvarlige, ferskvareansvarlige, HMS-ledere, assisterende butikksjefer, traineer og butikk-, distrikts- og regionsjefer. 

– I KIWI sier vi at kunnskap er makt. Alle kurs på skolen er viktig, men også det sosiale og den faglige erfaringsutvekslingen er svært nyttig. Deltagerne kommer fra hele landet, og i sum skaper de den gode KIWI kulturen, sier Buxrud. 

 

Tilbake til karrieresiden