KIWIs grønnfarge forplikter

Snart forsvinner hermetikkboksen

I løpet av de neste årene kommer en stor del av hermetikkboksene i din nærmeste KIWI-butikk til å forsvinne. Hva har det å si for deg?

Du har sikkert sett dem i butikken allerede. De firkantede små kartongene med kokosmelk, hakkede tomater og andre varer som du tidligere fikk kjøpt i hermetikkbokser.

Det du har sett til nå, er bare begynnelsen. De neste årene vil stadig flere varer flyttes over i Tetra-bokser. 

Borte innen 2022

Overgangen fra hermetikkboks til kartong er et av flere viktige, miljøvennlige grep som KIWI gjør i samarbeid med våre leverandører.

– Man kan endre mye med smartere emballasje, og UNIL er en leverandør som jobber bra med dette, sier Jacob Rolland, som er miljøansvarlig i KIWI.

 KIWI har som mål å bli klimanøytrale i måten vi drifter våre butikker på. Det innebærer å finne bedre løsninger som belaster miljøet i mindre grad enn tidligere. I tillegg bidrar vi med råd til våre leverandører om endringer de selv kan gjøre på sine produkter.

Hakkede tomater er allerede i papp, snart følger andre produkter fra Eldorado etter.
Hakkede tomater er allerede i papp, snart følger andre produkter fra Eldorado etter.

UNIL produserer KIWIs egne merkevarer, som First Price og Eldorado. De har selv satt som mål at all hermetikk fjernes fra deres produkter innen 2022.

– For Eldorado har vi hittil fått 14 produkter over på kartong, men det gjenstår fortsatt 53 produkter som lar seg konvertere til Tetra, sier Hanne K. Aa. Fjeldstad i UNIL.

Papp mer miljøvennlig enn hermetikk

Miljøanalyser viser ifølge Fjeldstad tydelig at Tetra er bedre for miljøet enn hermetikkbokser.

– Miljøbelastningen ved bruk av hermetikk er høyere sammenlignet med andre materialtyper sett fra et livssyklusperspektiv – altså fra produksjon til gjenvinning. Det er derfor vi har besluttet ikke å lansere noen nye produkter med hermetikk, sier hun.

Overgangen til pappemballasje gir blant annet mer effektiv transport, fordi kartongene tar mindre plass både på pallen og i hylla.

– Det blir mange færre lastebillass på veiene i løpet av et år. Kartongene er dessuten lettere å gjenvinne og lettere å åpne, legger Jacob Rolland i KIWI til.

Fortsatt god holdbarhet

For forbrukeren vil ikke endringene ha så stor betydning. En stor fordel med hermetikk er at holdbarheten er svært god, og selv om holdbarheten reduseres noe med de nye kartongene, vil det ikke merkes så godt.

– Eksempelvis vil mais gå fra tre til to års holdbarhet og kokosmelk fra to til et og et halvt år. For forbrukeren har ikke dette vesentlig mye å si, mener Hanne K. Aa. Fjeldstad i UNIL.