• TV

Kjøper du Favorittkylling til middag hos KIWI, kan du føle deg trygg på at kyllingen har levd et godt og aktivt liv.

I Norge er både forbrukere og produsenter opptatt av dyrevelferd. Vi vil at maten vi spiser skal komme fra dyr som behandles skikkelig, samtidig som den skal være trygg og bærekraftig produsert. Et viktig skritt på veien er miljøberikelse av kyllinghusene til all kylling fra Prior.

– I disse kyllinghusene settes det inn elementer som gjør at kyllingen får et mer aktivt liv. Per i dag består elementene av blokker med flis, som de hakker i, områder med torv de bader og flakser i og broer som de kan klatre på og gjemme seg under, sier kategorisjef for kylling og egg i Nortura BA, Kjersti Sørby.

Hun forteller at kyllingen da får en mer naturlig adferd, og at forskning viser tydelig at slike trivselstiltak er positivt for dyrevelferden. Du kan lese mer om tiltakene her.

Fjernet narasin fra fôret

Norsk slaktekylling er i verdensklasse når det gjelder dyrevelferd og dyrehelse.

– Det er for eksempel kun i Norge vi har klart å ta narasin ut av fôret til all standard kyllingproduksjon, og det er ingen fare for salmonella på grunn av et svært strengt testregime, forteller hun.

Du husker kanskje diskusjonen som gikk rundt antibakterielle fôrtilsetninger i kylling i 2014? Den handlet mye om narasin, som blandes i kyllingfôret for å beskytte mot sykdom. KIWI var den første lavpriskjeden som i 2016 lanserte en full serie med kyllingprodukter produsert helt uten narasin i fôret.

Strenge regler 

Selv om ikke alle aktører har kommet like langt, har fokuset på mattrygghet og bærekraftig kyllingproduksjon vært høyt hos de fleste produsenter i mange år.

– I 2013 ble det innført et dyrevelferdsprogram for kylling, som har strengere regler enn resten av Europa, og det er innført såkalt etisk regnskap både på slakterier og rugerier. Dette innebærer blant annet et spesielt kompetanseprogram for alle som håndterer levende dyr i disse leddene av produksjonskjeden, sier Sørby.

Med de nye trivselstiltaket i kyllinghusene har man altså gitt dyrevelferden et ytterligere løft.