Kjøtt fra grasfôra kyr hos KIWI

En grønn nyhet til alle kjøttelskere!

I Juni fyltes ferskvarediskene i utvalgte KIWI-butikker med kjøtt fra grasfôra kyr. Fra høsten 2016 håper KIWI å kunne tilby den nye serien med kjøttprodukter over hele landet.

Den nye serien fra Nortura består av Gilde entrecôte, mørbrad, indrefilet, ytrefilet og pepperbiff fra grasfôra kyr.

- Kjøttprodukter fra grasfôra kyr passer godt inn i KIWIs profil, sier Harald Bregner, fagsjef for ferskvare og kvalitet i KIWI.

Les også: Slik kaster vi mindre mat

Gilde pepperbiff fra grasfôra kyr.

Dyrevelferd er viktig

Gjennom året har ku og kalv gått fritt sammen i fjøset og på beite i sommerhalvåret. Altså er både dyrevelferd, miljøhensyn og kvalitet ivaretatt i produksjonen av de nye produktene.

- Ved å la kua spise mest mulig gress, bidrar dette til økt selvforsyning av dyrefôr, noe som er vår klare målsetting i det grønne skiftet, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes i Nortura.

 De har merket stor etterspørsel etter kjøtt fra grasfôra kyr.

- Dette er en internasjonal trend. Forbrukerne ønsker best mulig ressursutnyttelse og kjøtt fra kyr som f��r mest mulig naturlig fôr, sier Rakkenes.


En grønn nyhet til alle kjøttelskere.

Beite til fordel for alle

En annen viktig motivasjonsfaktor for å tilby kjøtt fra grasfôra kyr, er Norges økende andeler av gjengrodde arealer. 

- At stadig flere kyr får beite, bidrar til at vi motvirker gjengroing og at vi bevarer kulturlandskapet. En annen positiv, lite kjent bi-effekt, er at beiting opprettholder mangfoldet av arter. Eksempelvis insekter og planter med naturlig habitat i det fri, avslutter Rakkenes i Nortura.


I første omgang er det samlet om lag 4000 kyr, noe som bør holde ut året – avhengig av interessen i markedet. På sikt håper Nortura å utvide produktserien til flere storferaser, samt tilby produkter av både ku, kvige og okse.