Informasjon fra KIWI

KIWI Bedriftskort

NorgesGruppen Betalingstjenester etablerer ny løsning for Bedriftskort.

NorgesGruppen Betalingstjenester AS er et selskap som opprettes i regi av NorgesGruppen for å tilby kunder av våre dagligvarebutikker en ny løsning for bedriftskort som erstatning for de oppsagte kortene fra DNB.Bedriftskort

Søk gjerne om kort nå. Kort/pinkode sendes i løpet av 5-7 virkedager.

Søknadskjema kan sendes elektroniske på e-post: info@ngbt.no Spørsmål rundt søknad/ faktura/ kort kan rettes til NGBK på tlf: 48033400

Søknadskjema

Villkår og betingelser

Priser og betingelser