KIWI tar samfunnsansvar

KIWI er stolt signaturpartner til UNICEF

Siden 2010 har KIWI vært signaturpartner til UNICEF. Sammen har vi bygget 20 skoler og én førskole på Madagaskar og lansert et nytt nødhjelpsamarbeid.

Visste du at hver gang du benytter deg av KIWIs bleieavtalen bidrar du til at barn på Madagaskar får skolegang? 

- Da Bleieavtalen hadde 10-årsjubileum i 2010 bestemte nemlig vi oss nemlig for at dette skulle markeres. Det gjorde vi ved å inngå et samarbeid med UNICEF-prosjektet «Schools for Africa», sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy. 

Hensikten med prosjektet er å sikre skolegang for fire millioner barn i Androy-provinsen på Madagaskar, som er verdens fjerde fattigste land. Den opprinnelige planen var å bygge ti skoler i 2010, og deretter én i året frem til 2015. Men på grunn av ekstra donasjoner fra KIWI og andre, og lave byggekostnader, står allerede 20 skoler og en førskole klare. Det betyr at 6500 barn i dette området er sikret utdanning.

I begynnelsen av 2016 signerte KIWI også en ny fem-årsavtale med UNICEF. I årene som kommer skal vi jobbe for å sikre flere tilgang på rent vann.

Mat og undervisning

For barna i Androy-provinsen er det ingen selvfølge å få gå på skole. Så mye som en tredjedel av barna mellom 5 og 14 år må arbeide, og bare halvparten har et skoletilbud. Både lærebøker og undervisningsmateriell er en mangelvare, og det er gjerne foreldrene selv som må stille som lærere. Mange av disse har selv dårlig utdanning.

- Skolene vi har bygget i samarbeid med UNICEF har både lesebøker og alt nødvendig materiell som skal til for å sikre god undervisning. I tillegg har skolene egne lærere som har blitt kurset i lese- og skriveundervisning. Flere av skolene har dessuten egne kantiner der barna får et varmt måltid mat om dagen. For mange er dette det eneste daglige måltidet de får, sier Bjørkøy.

Når katastrofen rammer…

Sammen med Nokas, lanserte også KIWI og UNICEF et nytt nødhjelpsamarbeid i mai 2015. 1400 innsamlingsbøsser er plassert ut i alle KIWIs 645 butikker og settes frem ved katastrofer.
Nokas sørger for sikker henting, tømming og opptelling, før midlene uavkortet føres rett inn på UNICEFs konto. Tryggere og mer effektivt kan det ikke bli.

- I 2015 gjennomførte vi to innsamlingsaksjoner, etter jordskjelvet i Nepal og katastrofen i Syria, avslutter Bjørkøy.