Sikkerhetsdatablader

Alle som handler kjemiske produkter i NorgesGruppens butikker skal være sikre på at de er trygge i bruk. Det skal finnes forbrukerinformasjon på baksiden av alle kjemiske produkter som selges i butikken.

I tillegg skal produsenten utarbeide et sikkerhetsdatablad hvor man kan finne ytterligere informasjon om produktet, blant annet;

- Trygg håndtering av produktet

- Lagring og avhending av produktet

- Førstehjelp og andre tiltak ved utilsiktet utslipp

Her finner du sikkerhetsdatablader for kjemiske produkter som selges i NorgesGruppens butikker.