KIWI er best på alderskontroll

– Det er gledelig å se at vi fortsatt er den dagligvarekjeden som er best på alderskontroll, som så mange ganger tidligere.

I løpet av 2018 har mindreårige fra ungdomsorganisasjonen Juvente testet 1275 butikker i til sammen 1475 forsøk. 20 prosent av butikkene som ble testet, solgte alkohol til mindreårige ved ett eller flere forsøk.

Skjenkekontrollen har blitt gjennomført årlig av Juvente siden 2007.

– Skal jobbe for å bli enda bedre

KIWI gjør det best av dagligvarekjedene, men likevel fikk mindreårige kjøpt alkohol i 13,5 prosent av tilfellene.

– Det er gledelig å se at vi fortsatt er den dagligvarekjeden som er best på alderskontroll, som så mange ganger tidligere. Samtidig ser vi en svak tilbakegang fra tidligere år, så nå bretter vi opp ermene og skal jobbe for å bli enda bedre framover. Vi vil fortsette å arbeide med bevisstgjøring blant samtlige ansatte og vi vil blant annet distribuere denne rapporten internt, sier Andreas Wormdahl, sikkerhetssjef i KIWI.

– Alderskontroll har høyt fokus i KIWI

De mindreårige kontrollørene fra Juvente gjennomførte 297 forsøk, som resulterte i totalt 40 salg.

– Vi har en nullvisjon for salg av alkohol til mindreårige. Alderskontroll har høyt fokus i KIWI, og er en sentral del av opplæringen for alle nyansatte. Temaet følges opp på kursene på KIWIs egen kjedeskole, KIWIskolen, og på personalmøter. KIWI utfører dessuten jevnlig interne kontroller.