KIWI og NorgesGruppen tilbyr kompetanseutvikling for permitterte og arbeidsledige

Vi åpner opp våre interne læringsressurser gratis for personer som står uten jobb grunnet den pågående Covid 19-krisen.

Dette gjør vi som en del av delingsdugnaden der flere store bedrifter og organisasjoner går sammen for å dele læringsressurser og gi permitterte kompetansepåfyll og utdanning. Denne delingsdugnaden ble lansert på et digitalt arrangement hos NHO onsdag 13. mai, med blant annet forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Som en av Norges største arbeidsgivere ønsker vi å dele vår kompetanse innenfor varehandel og dagligvare med permitterte og arbeidsledige, slik at flere kan komme raskere tilbake til arbeidslivet.

Samtlige kurs foregår digitalt. Læringsressursene inkluderer kurs i varehandel og dagligvarebransje, salg og service, samt mer generelle kurs som er relevante for flere ulike yrker.

Lurer du på hvordan du kan kombinere kurs og dagpenger? Les mer her.