KIWI selger kun norsk ribbe til jul

En bildetabbe på plakatene våre kan skape forvirring – men vi garanterer at absolutt all ribbe som selges i KIWI er produsert av norske bønder.

I KIWI-butikker over hele landet henger det nå plakater over julediskene med bilde av en ribbe med påskriften «produsert i Tyskland».

Bakgrunnen er at det i 2022 ble importert et lite volum med tysk ribbe for å dekke den enorme etterspørselen, siden norske leverandører ikke greide å levere nok. Det er altså et bilde av en av disse ribbene som ved en feiltakelse har blitt brukt på plakatene i butikkene våre.

svineribbe.png
Plakaten som viser feil ribbe, Firsk Price fryst. KIWI selger kun norsk ribbe til jul. 

I år har vi ingen import og leverer dermed kun norskprodusert ribbe. Vi støtter norske bønder og lokal mat, og vi vil alltid bruke norske produkter der det er mulig. Der det ikke er mulig, vil opphavet være tydelig merket.

Av miljøhensyn har vi valgt å ikke trykke opp og sende ut nye plakater. Vi har over 700 butikker over hele landet, og det ville gått med store mengder papir for å endre dette.