Nå blir KIWIs butikker enda grønnere

KIWI investerer cirka tre millioner kroner per butikk for å få mer miljøvennlige kjøle- og fryseanlegg. De nye anleggene reduserer energiforbruket med 30-40 prosent.

KIWI har opprinnelig satt som mål å bytte ut HFK (hydrofluorkarboner) med naturlig og mer miljøvennlig kuldemedium innen 2028. Men vi er foran planen og kommer til å nå målet mye tidligere.

– Innen 2025 skal alle våre 671 butikker være over på naturlige kuldemedier, som er CO2, sier butikkutviklingssjef i KIWI, Jan Eilif Johansen.

KIWI er over halvveis i oppgraderingen og 350 butikker har nå nye fått byttet ut HFK-anleggene med CO2.

– KIWI har som mål å bli klimanøytrale og denne jobben her er viktig for nå de målene som KIWI har satt, fortsetter Johansen.

– Vi skal gå foran

– KIWI har som mål å bli klimanøytrale, sier butikkutviklingssjef i KIWI, Jan Eilif Johansen
– KIWI har som mål å bli klimanøytrale, sier butikkutviklingssjef i KIWI, Jan Eilif Johansen
Hydrofluorkarboner er en gruppe fluorholdige gasser med kraftig klimaeffekt. HFK er et vanlig kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg og varmepumper, men skal fases ut av anlegg i EU og Norge innen 2030.

Gassen som brukes i det nye kjøleanlegget i butikken er CO2, og denne gassen har ingen ozonnedbrytende effekt og liten klimapåvirkning.

Diskene er ekstra isolert, så det blir mindre kuldetap og en jevnere temperatur på varene. Fryse- og kjøledisker i butikken får dessuten lokk og dører som reduserer kuldebehovet.

– KIWI skal gå foran. Vi er, og skal være, den grønneste kjeden. Derfor er det viktig at vi leder an i denne utskiftningen, sier KIWI-sjef, Jan Paul Bjørkøy (til høyre på bildet øverst).

Enorm miljøeffekt av tiltaket

Miljøeffekten av tiltaket er enorm, fordi utslipp av drivhusgasser gjennom lekkasjer fra tradisjonelle kjøleanlegg øker drivhuseffekten. Samtidig får butikken en reduksjon i energiforbruket ved å benytte en naturlig og energieffektiv gass som CO2 er.

KIWI investerer cirka tre millioner kroner per butikk for å få mer miljøvennlige kjøle- og fryseanlegg. De nye anleggene reduserer energiforbruket med 30-40 prosent.
KIWI investerer cirka tre millioner kroner per butikk for å få mer miljøvennlige kjøle- og fryseanlegg. De nye anleggene reduserer energiforbruket med 30-40 prosent.

Les mer om KIWIs fokus på miljø og bærekraft her