INFORMASJON TIL ANSATTE

NANO: Har du ikke mottatt SMS fra NGData med aktiveringslink? Da gjør du dette!

Dersom du mangler aktiveringslink går du inn på minside.kiwi.no fra en pc, og kontrollerer at korrekt personlig e-postadresse er registrert i Personprofil under Persondata. Dette kan ikke gjøres fra mobil. Mangler e-postadresse eller er den feil, legger du inn korrekt personlig e-postadresse, og lagrer. En e-postadresse som flere har tilgang til skal aldri legges inn.

Ta deretter kontakt med NG Brukerstøtte på e-post servicesenter@norgesgruppen.no, bruk malen under. VIKTIG: Dersom du endrer eller legger til e-postadresse på minside må du vente minst to timer før du kontakter NG Brukerstøtte, dette for at korrekt e-postadresse skal bli overført før din henvendelse.

Mal for melding av sak på e-post:
Gjelder Nano.
Brukernavn: xxxx (fyll inn ditt brukernavn)
Navn: xxxx (fyll inn ditt navn)
Har ikke mottatt aktiveringslink på SMS. Trenger ny link på e-post.

Alternativt kan NG Brukerstøtte kontaktes på tlf 95 12 99 99.

For generell informasjon se kiwi.no/nano.
For hjelp se www.norgesgruppen.no/nano/mobil.