Vil du sende en åpen søknad?

I KIWI er det mange spennende stillinger å velge mellom, og vi har stadig behov for nye medarbeidere. Våre medarbeidere gjør en stor innsats og i perioder kan vi ha behov for ekstra bemanning.

Vil du være med på laget?

Legg inn en åpen søknad her for å vise interesse, så vil vi kontakte deg dersom behovet oppstår og du er personen vi ser etter:

Du kan også se våre utlyste stillinger her: