Hjelp oss å bli bedre og få 1000 kroner i gavekort

Norsk Gallup kontakter deg pr telefon dersom du blir trukket ut til å delta. Opplysninger fra ditt Trumf-medlemskap vil bli hentet ut. Les mer om dette her. Dine innspill og synspunkter i samtalene blir notert uten knytning mot din identitet. Alle personidentifiserbare opplysninger blir slettet etter gjennomført fokusgruppe.

Ved å sende inn min e-postadresse samtykker jeg til å delta i fokusgruppe og at Trumf-opplysninger om meg benyttes.