Om personopplysninger

Med grunnlag i ditt samtykke kan Trumf utlevere opplysninger fra ditt Trumf-medlemskap til KIWI. KIWI har på sin side inngått en databehandleravtale med Kantar TNS.

Kundemøtene og samtalene vil bli ledet av Norsk Gallup. Som bakgrunn får Norsk Gallup opplysninger fra ditt Trumf-medlemskap. Bakgrunnsopplysningene skal bare brukes til å sette sammen og forberede samtalene i fokusgruppene. KIWI mottar oppsummerte innspill og hovedtrekk, der personopplysninger er anonymiserte.

Disse opplysningene hentes fra ditt Trumf-medlemskap og vil bli brukt for å dele inn i grupper og forberede samtalene.

  • Navn
  • Telefonnummer
  • KIWI PLUSS Ja/Nei
  • Antatt familie Ja/Nei
  • Har gjort bonusuttak Ja/Nei
  • Årstall for innmelding i Trumf
  • Kjønn
  • Kommunenavn