Slik hjelper Solo unge med å nå drømmene sine

Solofondet

Solofondet gir barn og unge støtte til å gjennomføre prosjektene de brenner for.

Forestillinger, matkurs, ulike aktivitetstilbud, birøkting, festival og fallskjermhopp er noen av prosjektene som har blitt gjennomført over de siste årene - takket være Solofondet.  

Elisabet Sæterdal, daglig leder i Solo AS, er selv med i styret og i utvelgelsen av søknadene barn og unge sender inn. Hun forteller at de generelt er opptatt av å gi støtte til prosjekter som har høy nytteverdi, og at det er viktig at prosjektene bidrar positivt. 

– Mange som får støtte har prosjekter som bidrar sosialt, kulturelt eller innen bærekraft. Det er ekstra givende å bidra på prosjekter som er til glede også for andre enn søkeren. 

Solofondet har en makssum på 100 000 kroner per kandidat, men i snitt ligger stipendene på rundt 20 000 kroner. Det kan altså være stor variasjon fra prosjekt til prosjekt.

30 000 kroner til mental helse

YoungTalk2023.IngerPaulsenFotografi129.jpg

Årets stipendmottaker, Hanne Morken Henriksen (25), søkte støtte fra Solofondet for å hjelpe barn og unge innen mental helse. Hun fikk hele 30 000 kroner til sitt prosjekt, og pengestøtten ble brukt for å gjennomføre konferansen Youngtalk 2023. Mental helse og livsmestring var teamet. Hun har alltid vært opptatt av viktigheten rundt mental helse, og temaet er noe hun brenner for.   

– Som styremedlem i Springbrett for ungdom hører jeg sterke historier hele tiden. Det er mange unge som ikke vet hvor de skal henvende seg, og som går alene med problemene sine. Målet med konferansen var derfor å gi ungdommer en mulighet til å uttrykke seg og dele sin historie, forteller hun.

SOLO.Hanne Henriksen.jpg
Sykepleierstudent Hanne Morken Henriksen var selv på scenen
under arrangementet. Foto: Inger Paulsen.

Konferansen ble avholdt i Bergen i september, og på programmet stod det foredrag av alt fra ungdommer til fagpersoner, samt flere artister.

– Vi inviterte elever fra 10. klasse og videregående skole og flere personer, organisasjoner og frivillige som jobber med barn og unge. Det var veldig sterkt, og tilbakemeldingene har vært utelukkende positive fra alle involverte.  

Hanne sitt ønske er at arrangementet kan holdes årlig og turnere rundt i forskjellige byer i landet.

– I år var konferansen gratis, men vi er avhengig av støtte og midler for å fortsette. Så jeg håper at konferansen har fått et såpass godt rykte at det tiltrekker folk til neste år også. Flere lærere og rektorer ønsker allerede å reservere plasser, så det lover hvert fall godt!

Et viktig tema

Det er langt ifra tilfeldig at det var nettopp Hanne sitt prosjekt som fikk støtte av Solofondet i år. Daglig leder i Solo AS, Elisabet Sæterdal, påpeker at ungdom og mental helse er et viktig tema som trenger å få mer oppmerksomhet. 

– Både juryen og styret var enstemmig i at dette var et fint prosjekt å støtte for Solofondet. Det er en glede å høre at konferansen til Hanne gikk så bra, og det er tydelig at det er stort engasjement rundt dette blant ungdom. Vi i Solo er stolte av å kunne være med å bidra, sier Sæterdal.

Elisabet.jpeg
Daglig leder i Solo AS, Elisabet Sæterdal. Foto: privat.

800 søkte stipend 

I år mottok Solofondet opp mot 800 søknader. Dette er cirka 400 færre i fjoråret, men det har skjedd en økning i kvalitet fremfor kvantitet. 

– De 800 søknadene var av god kvalitet, noe som gjorde det enklere for juryen å plukke ut de beste søknadene. 

Sæterdal understreker at søknadsprosessen blir gjort systematisk og rettferdig. Hvert enkelt jurymedlem vurderer hver enkelt søknad, og det gis poeng og diskuteres.

– Rundt 20 av søkerne får støtte, så det er en lang utvelgelsesprosess. 

Solofondet2019_Amalie+og+Adelin.jpg

Det er ingen tvil om at det er mange ungdommer der ute med kreative og gode ideer. Solo sitt slagord “gå Solo” innebærer at Solo heier på dem som tør å gjøre sin egen greie. Med Solofondet håper de å inspirere ungdom til å gå sine egne veier og satse på sine drømmer.

– Det er utrolig givende og kult å se at det er så mange unge med spennende prosjekter, og som ønsker å gjøre så mye fint for andre. Jeg blir veldig imponert når jeg leser søknadene. Dette kommer vi til å fortsette med, fordi vi synes det er et fint initiativ, avslutter Sæterdal.