Dette er Farmer's Coffee:

God smak for en god sak

Norge er et av de landene i verden som drikker mest kaffe per person. Men tenker du noen gang på at kaffen dyrkes i helt andre verdensdeler?

Ofte er kaffebøndene som jobber på plantasjene fattige, og de strever med å få endene til å møtes, og tjene penger til livets opphold.

Joh. Johannson Kaffe er opptatt av at kaffebøndene de kjøper kaffe fra er gode samarbeidspartnere, og at de skal være sikret gode vilkår.

En av ordningene Joh. Johannson Kaffe har for å støtte bøndene er gjennom Fairtrade.

Kaffeplukker Colombia.png

Dette betyr Fairtrade

Fairtrade FM_RGB.jpgFairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel. Fairtrade sørger for å bedre arbeidsforholdene og handelsbetingelsene, helt ned til kaffebonden. Spesielt for bønder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.

Fairtrade-stempelet er din garanti for at bøndene som håndplukker kaffebønnene er sikret gode livsvilkår.

Dette er Farmer's Coffee

Du får kjøpt Farmer's Coffee hos KIWI.

Farmer's Coffee er Fairtrade-sertifisert, og kommer fra Huila-distriktet i Colombia. I høyder over tusen meter, der frisk fjelluft og fruktbart jordsmonn gir perfekte forhold for å dyrke kaffe, hånd-plukker søramerikanske småbønder avlingene sine.

Farmer's Coffee er en kvalitetskaffe med god fylde og fin syrlighet, som fås kjøpt i alle KIWI-butikker. Den brennes på Norges miljøvennlige kaffebrenneri i Vestby, som sto ferdig vinteren 2021. I denne filmen får du vite mer om hvordan dette miljøvennlige brenneriet er bygget opp, samt hvordan prosessen fra kaffebønner til ferdigbrent kaffe faktisk foregår: