Kjøtt fra grasfôra kyr hos KIWI

En grønn nyhet til alle kjøttelskere!

I Juni fyltes ferskvarediskene i utvalgte KIWI-butikker med kjøtt fra grasfôra kyr. Fra høsten 2016 håper KIWI å kunne tilby den nye serien med kjøttprodukter over hele landet.

Den nye serien fra Nortura består av Gilde entrecôte, mørbrad, indrefilet, ytrefilet og pepperbiff fra grasfôra kyr.

- Kjøttprodukter fra grasfôra kyr passer godt inn i KIWIs profil, sier Harald Bregner, fagsjef for ferskvare og kvalitet i KIWI.

Les også: Slik kaster vi mindre mat

Gilde pepperbiff fra grasfôra kyr.

Dyrevelferd er viktig

Gjennom året har ku og kalv gått fritt sammen i fjøset og på beite i sommerhalvåret. Altså er både dyrevelferd, miljøhensyn og kvalitet ivaretatt i produksjonen av de nye produktene.

- Ved å la kua spise mest mulig gress, bidrar dette til økt selvforsyning av dyrefôr, noe som er vår klare målsetting i det grønne skiftet, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes i Nortura.

 De har merket stor etterspørsel etter kjøtt fra grasfôra kyr.

- Dette er en internasjonal trend. Forbrukerne ønsker best mulig ressursutnyttelse og kjøtt fra kyr som får mest mulig naturlig fôr, sier Rakkenes.


En grønn nyhet til alle kjøttelskere.

Beite til fordel for alle

En annen viktig motivasjonsfaktor for å tilby kjøtt fra grasfôra kyr, er Norges økende andeler av gjengrodde arealer. 

- At stadig flere kyr får beite, bidrar til at vi motvirker gjengroing og at vi bevarer kulturlandskapet. En annen positiv, lite kjent bi-effekt, er at beiting opprettholder mangfoldet av arter. Eksempelvis insekter og planter med naturlig habitat i det fri, avslutter Rakkenes i Nortura.


I første omgang er det samlet om lag 4000 kyr, noe som bør holde ut året – avhengig av interessen i markedet. På sikt håper Nortura å utvide produktserien til flere storferaser, samt tilby produkter av både ku, kvige og okse.