Avfall som ressurs

- Derfor er kildesortering nøkkelen

Dame kildesorterer.

Hvert år kildesorterer KIWI rundt 39 000 tonn avfall. Avfallet blir blant annet til plastposer, søppelsekker, ny papp, nytt glass eller dyrefôr.

Vi forbrukere produserer mye avfall hvert år. I butikkene blir naturligvis mengden enda større, men veldig mye av dette avfallet kan komme til nytte igjen. Det å sortere avfallet er derfor en viktig del av jobben som gjøres i KIWI-butikkene. 

KIWIs målsetning er at 90 prosent av alt avfall skal kildesorteres innen 2025, og er dermed på god vei!

– Hvert år kildesorterer KIWI rundt 39 000 av omtrent 44 000 tonn avfall. Papp og matavfall er det mest av, sier driftskonsulent hos KIWI, Kristian Olsen Sandvik. 

KIWIs målsetning er at 90 prosent av alt avfall skal kildesorteres innen 2025, og er dermed på god vei!

Avfallet er en ressurs

For at avfallet skal kunne bli brukt på best mulig måte, og bli til en ressurs, er det avgjørende at det blir sortert riktig. På den måten kan det tilrettelegges for ulik bruk av ulike materialer. 

Noe av avfallet, som plast, papp og glass, kan brukes til å lage nye materialer. 

– Dette avfallet kan bli til plastposer, søppelsekker, ny papp og nytt glass. Mye av den klare plastfolien brukes for eksempel til å produsere nye KIWI-plastbæreposer, der 80 prosent er resirkulert plast. I tillegg kan matavfallet, benyttes enten som dyrefôr eller til produksjon av biogass og gjødsel. 

Kildesortering av farlig og elektrisk avfall sikrer at miljøgifter og brannfarlige batterier håndteres på en trygg måte. 

– I tillegg kaster butikkene hvert år litt over 5000 tonn restavfall som går til forbrenning. Dette er avfall som vi ikke klarer å kildesortere og som da ikke får optimal bruk, sier Sandvik. 

Gode rutiner og minst mulig restavfall

Gjennom NorgesGruppen sin felles løsning for kildesortering (KING) definerer man hva som er riktig håndtering av avfallet, og på den måten sørges det for at mest mulig av avfallet blir kildesortert og utnyttet på best mulig måte. 

– Samtidig sørger gode sorteringsrutiner for at vi får minst mulig restavfall, sier han. 

Alle ansatte gjennomfører et eget e-læringskurs om kildesortering, slik at alle sitter på nødvendig kunnskap om hvordan avfallet skal sorteres. 

– Butikkene har dessuten egne sjekklister for opplæring av nyansatte, for å sørge for at også de lærer korrekt kildesortering, sier Sandvik. 

Fra matavfall til dyrefôr

KIWI jobber for at også matavfall skal resirkuleres på best mulig måte. 

– Vi har en avtale med Bakehuset om at alt overskuddsbrød går til dyrefôr, noe som er veldig bra. Fra butikkene som selger deres produkter, henter Bakehuset brød som hverken ble solgt til fullpris eller til halvpris, sier kategorisjef hos KIWI, Elisabeth Christine Moen. 

Sandvik forteller at KIWI er i en prosess for at også annet matavfall skal bli til dyrefôr, men det er noen utfordringer som må løses på veien. Reglene for hvordan matavfallet kan brukes er strenge, og det jobbes tett med aktører for å finne gode løsninger. 

– Målet er at mest mulig at maten som produseres skal spises av mennesker. Vi reduserer derfor prisen på varer som nærmer seg utløpsdato med 50 prosent. På sikt ønsker vi at så mye som mulig av maten som ikke spises av mennesker blir brukt som dyrefôr, og at det som ikke går til dyrefôr skal gå til produksjon av biogass, avslutter han.  

KIWI skal redusere matkasting med 60 prosent innen 2025

Disse varene kildesorteres hos KIWI: 

 • Papp, papir og kartong
 • Klar plastfolie
 • Plastposer
 • Hard plast
 • Glass og metall
 • Isopor
 • Treverk
 • Engangspaller
 • Kasserte elektriske produkter
 • Lysstoffrør
 • Miljøfarlig avfall
 • Bakevarer
 • Matavfall med emballasje
 • Restavfall