• TV

Når du kjøper en flaske Isklar hos KIWI, støtter du samtidig arbeidet med å forsyne skolebarn i et av verdens fattigste land med rent drikkevann.

KIWI har siden 2010 vært signaturpartner med UNICEF, og vi har hjulpet dem med å bygge 21 skoler på den svært fattige øyrepublikken Madagaskar utenfor Afrika-kysten. Skolene sikrer utdanningsmuligheter for 6.500 barn.

Nå jobbes det med å gi skolene tilgang til rent drikkevann.

KIWI og UNICEF har derfor forent krefter med Isklar-produsent United Bakeries for å få øke støtten til vannprosjektet.

Samarbeidsresultatet er som følger: For hver flaske Isklar du kjøper hos KIWI, går to kroner direkte til vannprosjektet på Madagaskar

Nesten halve Madagaskar mangler rent drikkevann

Når vi nordmenn skrur på springen, kan vi med største selvfølgelighet nyte noe av det beste og reneste drikkevannet jordkloden kan tilby. Slik er det ikke på Madagaskar. Nesten halvparten av de 25 millioner innbyggerne har ikke tilgang på rent drikkevann.

Madagaskar har derfor store utfordringer knyttet til helse. 47 prosent av barna i landet får varige skader som følge av underernæring, og 58 av 1000 barn dør før fylte ett år.

På verdensbasis mangler 700 millioner mennesker tilgang på rent drikkevann.