Norges beste bleieavtale

Hvem skal ha hovedansvaret for bleieskiftet?

De fleste norske foreldre mener at ansvaret for å skifte bleier bør fordeles likt mellom mor og far. Men i realiteten er det ikke slik...

Til tross for at 9 av 10 nordmenn mener at foreldre bør ha like mye ansvar for å skifte bleier på barna, oppgir bare halvparten at begge foreldrene faktisk skifter like mange bleier.

Det viser en Norstat-undersøkelse som ble utført på vegne av KIWI i forbindelse med 15-årsjubileumet for KIWIs bleieavtale. 

Flere mødre enn fedre

Hvem burde ha hovedansvaret for bleieskiftet?
Hvem burde ha hovedansvaret for bleieskiftet?

I denne undersøkelsen svarte 30 prosent av foreldrene at det er mor som i realiteten har hovedansvaret, mens 3 prosent av mennene svarte at det var de som skiftet flest bleier.

Hvem er det som i realiteten skifter flest bleier?
Hvem er det som i realiteten skifter flest bleier?

Resultatene viser også at det er flere menn enn kvinner som mener at ansvaret er likt fordelt i deres familie.

- At mor i mange tilfeller ender opp med å ha hovedansvaret for bleieskift, er nok en konsekvens av at mødre har lengst permisjon, tror den samfunnsengasjerte overlegen og forskeren Gro Nylander.

Da vil det også være naturlig at mødre skifter flest bleier den første tiden. Men etter dette er det pappa sin tur, og gjennom flere år med bleiebarn vil det være nok av muligheter for både mammaer og pappaer å opparbeide seg en status som likeverdige bleieskiftarbeidere.