Vet du hva som skjer med flasken etter at du har pantet den?

Siden 2008 har 37 personer blitt pantemillionærer hos KIWI. Men hva skjer egentlig med flaskene dine etter at du har sendt dem inn i pantemaskinen?

I 2020 ble hele 92 prosent av alle bokser og flasker som ble solgt i Norge pantet. Dette tilsvarer cirka 1,4 milliarder bokser og flasker som kan få nytt liv gjennom resirkulering.

Tomgods med norsk pantemerke gir også rekordinntekter til Røde Kors gjennom Pantelotteriet. I år blir beløpet til humanitært arbeid over 100 millioner kroner. Midlene bruker organisasjonen blant annet til beredskap og omsorgstjenester lokalt der panteautomtene står.

Selve pantesystemet i Norge driftes av Infinitum, som eies av handelen og drikkevareprodusentene i Norge. Målet deres er at alle flasker og bokser med pantemerket blir pantet. De jobber for at selve pantesystemet skal være effektivt og miljøvennlig, og ambisjonen deres er å sikre at alle flasker og bokser blir resirkulert til nye produkter av høy kvalitet.

Resirkuleres i Norge

Tidligere har norske panteflasker blitt sendt til Sverige og Tyskland for resirkulering, men i løpet av sommeren 2021 åpnet Norges første resirkuleringsanlegg for plastflasker. Infinitum og Veolia har investert 220 millioner kroner i et av verdens mest moderne resirkuleringsanlegg, med kapasitet til å resirkulere 25 000 tonn plast årlig.

Det nye resirkuleringsanlegget ligger på Heia i Lillestrøm kommune, og er naboen til Infinitums sorteringsanlegg der flasker og bokser fra panteautomater sorteres og komprimeres.

En flaske med Imsdal.
Når du tar med den tomme flasken din og panter den i butikk legger du til rette for at plastflaskene kan brukes om igjen. Foto: Katrine Lunke

Slik fungerer panteordningen

  1. Når du panter flaskene dine i en panteautomat blir de presset sammen av panteautomaten og går ned i samme sekk.
  2. Sekkene blir så hentet av Infinitum som tar dem med til ett av sine tre anlegg i Bjerkvik, Trondheim og Fetsund.
  3. På anlegget sorterer de først ut alle aluminiumsboksene og presser disse i store baller før de sendes til resirkulering.
  4. Flaskene fargesorteres. Lyseblå og klare flasker presses i samme ball, og fargede i egen, før alt går til resirkulering.
  5. Flaskene blir så til pellets, som det lages nye flaskeemner av. Boksene blir til nye bokser. Alle korkene går også til resirkulering og blir til andre plastprodukter.
Komprimerte plastflasker på Infinitums sorteringsannlegg.
Slik ser det ut når plastflaskene har blitt sortert og komprimert på Infinitums sorteringsannlegg. Foto: Katrine Lunke

Sikrer at plasten brukes flere ganger

I 2019 var Imsdal fra Ringnes den første drikkevareflasken i Norge som ble laget av 100 prosent resirkulert plast, men etter oppfordring fra Infinitum reduserer Ringnes mengden med resirkulert plast til 80 prosent i Imsdal-flaskene. Bakgrunnen for beslutningen er å sikre at plasten kan resirkuleres flere ganger. Dette er altså ikke et steg tilbake, men to steg fram.

– Det vi har sett er at en for høy andel resirkulert plast inn i systemet gjør at materialet ikke tåler mange runder før kvaliteten blir dårlig. Da må materialet destrueres framfor å brukes på nytt, forklarer Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum, og fortsetter:

– Med dagens teknologi har vi sett at det er optimalt å tilføre rundt 20 prosent ny plast for å opprettholde kvaliteten i materialet og samtidig holde plasten i systemet lengst mulig. Slik sikrer vi effektiv gjenvinning, høyest mulig kvalitet og lengst mulig liv til plastmaterialet som brukes i flaskene.

I tillegg til Imsdal-flaskene, har også Farris flaskene nå gått over på 80 prosent resirkulert plast. Dette reduserer bruken av ny plast med 954 tonn årlig. Ringnes jobber med at alle av deres plastflasker på sikt skal bestå av 80 prosent resirkulert plast.