Vet du hva disse merkene betyr?

Bilde av kaffeproduktsjon, med merker for sertifiseringer for bærekraftig kaffeproduksjon.

Les hvorfor det er verdt å sjekke om kaffen du handler er sertifisert.

Du kjenner kanskje igjen disse merkene fra kaffepakkene du ser i butikkhyllene. Når du kjøper kaffe med UTZ og Rainforest Alliance-sertifisering støtter du kaffeprodusenter som jobber for en mer bærekraftig kaffeproduksjon.

UTZ er en merkeordning for rettferdig handel. For å bli UTZ-sertifisert, må produksjonen oppfylle krav til sosiale forhold, miljø, og jordbruks- og bedriftspraksis. Rainforest Alliance er et miljømerke som viser at det er tatt miljø- og bærekraftshensyn under produksjonen. Organisasjonen bak merket arbeider blant annet for bevaring av dyreliv og miljø i Amazonas, verdens største og viktigste regnskog.

To merker blir til ett

Nå har disse to slått seg sammen for å samle kreftene. Målet er at en felles ordning skal få større effekt enn de har hver for seg. Fra 2022 vil du derfor kun se Rainforest Alliance-sertifisering på pakkene med ALI kaffe, som du får kjøpt i din nærmeste KIWI-butikk.

Joh. Johannson Kaffe er et norsk kaffebrenneri som blant annet leverer ALI Kaffe til alle KIWI-butikker. For dem er det viktig å bidra til en mer bærekraftig kaffeproduksjon, og å gi kundene mulighet til å velge sertifisert kaffe når de handler. Og selv om sertifisering ikke er hele løsningen, er slike ordninger det beste verktøyet tilgjengelig.

– ­Kaffeproduksjonen i verden er sterkt påvirket av klimaendringer, og er samtidig en bidragsyter til karbonutslipp. Vi kjøper sertifisert kaffe for å bidra til å beskytte miljøet, bevare biologisk mangfold og fremme arbeidsrettigheter og menneskerettigheter for de som jobber i vår leverandørkjede, forteller Tina Kristin Johansen, innkjøper og kaffesmaker hos Joh. Johannson Kaffe.

Tina Johansen, Joh. kaffe.jpg
– Vi ønsker å bidra til økt levestandard for kaffebøndene, og en bærekraftig kaffesektor, forteller Tina Kristin Johansen, innkjøper og kaffesmaker hos Joh. Johannson Kaffe.

Samarbeider med kaffebøndene

Hver dag ryddes store deler av regnskogen for å dyrke produkter som kaffe, te, bananer og kakao. Dette får store konsekvenser for både dyre- og planteliv. Det kan også få store konsekvenser for klimaet dersom vi mister deler av regnskogen.

Rainforest Alliance er opptatt av forvaltningen av jorda og naturen, og kaffebøndenes rolle i dette samspillet. De hjelper bønder å drive mer bærekraftig ved å dele kunnskap om landbruksmetoder, forretningspraksis og forbrukeratferd. I tillegg har Rainforest Alliance årlige kontroller på gårdene som er med i ordningen.

– Ved å øke bøndenes kunnskap om bærekraftig drift bidrar vi til bedre og mer stabil inntjening, og igjen et bedre levebrød for bøndene og deres familie. Slik opprettholder vi småskala-produksjonen og gjør bøndene mer konkurransedyktige. Det er nødvendig for å sikre en mer bærekraftig kaffeproduksjon for fremtiden, sier Tina.