Miljøvennlige valg hos KIWI

Du kan selv sjekke om du kjøper bærekraftig tunfisk

Når du kjøper en boks med tunfisk fra Eldorado, kan du føle deg trygg på at den er fanget og produsert på en ansvarlig måte.

– Det er flere miljømessige og sosiale utfordringer knyttet til fangst og produksjon av tunfisk. Flere tunfiskbestander er utsatt for overfiske, og det benyttes ofte fangstmetoder som kan medføre skader på havmiljøet, sier fagsjef for bærekraftig handel i Unil, Maria Hammer Hardie.

Det er også avdekket svært dårlige arbeidsforhold for arbeidere på en del fiskebåter for tunfisk, og Unil gjør derfor en ekstra innsats for å sikre at deres tunfiskprodukter er fisket og produsert på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Et skritt på veien

For at forbrukeren skal kunne føle seg trygg på at tunfisken stammer fra bærekraftige kilder, er Eldorado tunfisk på boks MSC-sertifisert.

– Dette er et miljømerke for fisk og sjømatprodukter, som sikrer at fisken er fanget på forsvarlig måte, er fisket fra riktig bestand og at det er benyttet fangstmetoder som ikke skader miljøet, sier hun.

Ifølge Hardie gjennomfører MSCs tredjepartrevisjoner jevnlig kontroll av fiskeriene som leverer MSC-sertifisert fisk for å sikre at merkingen er korrekt.

– Å sertifisere tunfisk koster både tid og penger, men det er et viktig skritt på veien mot bærekraftige tunfiskprodukter, sier hun.

Sjekk tunfisken din selv

Sertifiseringen er en forlengelse av samarbeidet Unil har med Pascifical. Dette er en sammenslutning av åtte små øystater i Stillehavet. 

– Gjennom dette samarbeidet er vi med på å sikre at disse øygruppene får kontroll og inntekter fra egne havområder, sier hun. 

Ønsker du å vite mer om hvor fisken du spiser kommer fra, er dette også fullt mulig.

– På Eldorado sine hjemmesider kan du finne en sporingslink der du taster inn sporingsnummeret du finner på toppen av tunfiskboksen. Du får da informasjon om hvor boksen kommer fra, hvilken båt som har fisket den og til og med navnet på kapteinen på båten, sier Hardie.

Hun tror mange forbrukere setter pris på å vite hvor maten kommer fra og at tilgjengelig informasjon er med på å bidra til mer bærekraftige forbrukervalg.