Vårt mål: 50 % reduksjon innen 2025

Les mer her!

Vi har satt som mål å redusere eget matsvinn med 25 % innen 2020. Innen 2025 skal vi ha halvert matsvinnet vårt sammenlignet med tall fra 2015.

Dette er et konkret og offensivt mål, men vi er på god vei. 

Det kastes 355.000 tonn mat i Norge hvert år, ifølge tall fra ForMat-prosjektet i 2015. 61 prosent kastes av forbrukerne, 21 prosent i produksjonsleddet, 17 prosent i butikkleddet og 1 prosent hos grossist.

Les mer om hva KIWI gjør for å redusere matkasting her