• TV

Har du tenkt over at ris er den viktigste matvaren for halvparten av jordens befolkning? Bare i Asia er det over 200 millioner bønder som dyrker ris for seg selv, familien og resten av verden.

Som verdens største risprodusent, ønsker Uncle Ben’s® å ta ansvar. Derfor jobber de for at all deres risproduksjon skal være 100 prosent bærekraftig innen 2020.

- I 2018 er allerede vi allerede godt på vei, og hele 96 prosent av all Uncle Ben’s® ris bærekraftig produsert, forteller Thor Thoresen, salgsdirektør i MARS Norge.

Stor miljøbelastning

Grunnene til dette er mange, men det er ingen hemmelighet at verdens risproduksjon utgjør en stor belastning for miljøet. Blant annet går det med svært store mengder ferskvann til overflatevanning, og risproduksjonen er ansvarlig for nesten 10 prosent av de globale klimagassutslippene.

Når verden i tillegg må produsere nesten 50 prosent mer ris til 2050 enn vi gjør i dag, understreker det bare hvor viktig det er med risprodusenter som tar bærekraftig produksjon på alvor. 

Denne grafikken viser hvor belastende risproduksjon kan være, og hva Uncle Ben's vil gjøre for å bedre på dette.

Bærekraftig basmatiris

- I dag kommer alt av Uncle Ben´s® Basmatiris og Langkornet ris fra bønder som arbeider med bærekraftig risproduksjon. Sammen med 2000 Basmati-bønder i Pakistan og India har vi jobbet for å forbedre produktiviteten og redusere vannforbruket – det har hittil ført til 30 prosent reduksjon i vannforbruket, og en tilsvarende økning i bøndenes inntekter, sier Thoresen.

Bærekraftig risproduksjon vil med andre ord gi fordeler for alle: Økte inntekter til bøndene, reduksjon i vannforbruket og en sikker forsyning av ris i høy kvalitet for befolkningen.

Vil du gjøre mer?

For hver pakke Uncle Ben’s® ris solgt i denne perioden, doneres 1 kr til Vann for Livet, et prosjekt i regi av Norges Røde Kors.

Frem til 21. oktober kan du også bidra til at flere mennesker får tilgang til rent vann. For hver pakke Uncle Ben’s® ris solgt i denne perioden, doneres 1 kr til Vann for Livet, et prosjekt i regi av Norges Røde Kors.

Vann for Livet jobber for å skaffe mennesker rundt i verden tilgang til rent vann. Deres arbeider bidrar til bedre helse, forhindring av spredning av sykdommer, bedre matvaresikkerhet og gir barn mulighet til å gå på skole. Donasjonen vil gå til vannprosjekter i land som Pakistan, Nepal, Burundi og Libanon.