• TV

Har du tenkt over at ris er den viktigste matvaren for halvparten av jordens befolkning? Bare i Asia er det over 200 millioner bønder som dyrker ris for seg selv, familien og resten av verden.

Som verdens største risprodusent, ønsker Uncle Ben’s® å ta ansvar. De har en ambisjon om at 100 prosent av risen skal komme fra bønder som jobber mot Sustainable Rice Platform-standarder (SRP) for bærekraftig risproduksjon innen 2020.

I 2019 er Uncle Ben´s® godt på vei, og hele 97 prosent av all Uncle Ben’s® ris kommer fra bønder som jobber på denne måten.

Stor miljøbelastning

Grunnene til dette er mange, men det er ingen hemmelighet at verdens risproduksjon utgjør en stor belastning for miljøet. Blant annet går det med svært store mengder ferskvann til overflatevanning, nesten 40 prosent av verdens irrigasjonsvann kommer fra risproduksjon.

Når verden i tillegg må produsere nesten 50 prosent mer mat til 2050 enn vi gjør i dag, understreker det bare hvor viktig det er med risprodusenter som tar bærekraftig produksjon på alvor. 

Snart er all ris fra verdens største risprodusent bærekraftig produsert.

Bærekraftig basmatiris

I dag kommer alt av Uncle Ben´s® Basmatiris og Langkornet ris fra bønder som arbeider med bærekraftig risproduksjon i henhold til Sustainable Rice Platform-standarder. Sammen med 2000 Basmati-bønder i Pakistan og India har Uncle Ben’s® jobbet for å forbedre produktiviteten og redusere vannforbruket – det har hittil ført til 30 prosent reduksjon i vannforbruket, og en tilsvarende økning i bøndenes inntekter.

Bærekraftig risproduksjon vil med andre ord gi fordeler for alle: Økte inntekter til bøndene, reduksjon i vannforbruket og en sikker forsyning av ris i høy kvalitet for befolkningen.

Vil du gjøre mer?

For hver pakke Uncle Ben’s® ris solgt i denne perioden, doneres 1 kr til Vann for Livet, et prosjekt i regi av Norges Røde Kors.

For hver pakke Uncle Ben’s® ris solgt i uke 34-42, doneres 1 kr til Vann for Livet, et prosjekt i regi av Norges Røde Kors.

Vann for Livet jobber for å skaffe mennesker rundt i verden tilgang til rent vann. Tilgang på rent drikkevann og gode sanitære forhold er en grunnleggende forutsetning for god helse. Deres arbeider bidrar til bedre helse, forhindring av spredning av sykdommer, bedre matvaresikkerhet og gir barn mulighet til å gå på skole. 

- Vi i Røde Kors er utrolig takknemlige for donasjonen fra Uncle Ben´s®. Det er et svært viktig bidrag til Røde Kors’ vannprosjekter i ulike deler av verden, og bidrar blant annet til Røde Kors’ arbeid for rent vann og gode sanitære forhold i land som Pakistan, Libanon, Syria og Burundi, sier Ann Christin Håland, prosjektleder for Vann for livet i Norges Røde Kors.

Dette går pengene til

Rent vann i Pakistan. Foto: Vann for livetTilgang på rent drikkevann og gode sanitære forhold er en grunnleggende forutsetning for god helse. Røde Kors jobber for å skaffe mennesker tilgang til rent vann. Det gjør de gjennom å sikre vannkilder, installere vannpumper, bygge latriner og drive opplæring i hygiene. Sammen med sine samarbeidspartnere bidrar de til bedre helse, mindre spredning av sykdommer og gir barn mulighet til å gå på skole.

Kilde: Norges Røde Kors