Har du hørt om Kavlifondet?

Hver gang du kjøper et av disse produktene bidrar du til et godt formål

Er du glad i tubeost og tar gjerne en melkeskvett i kaffen? Da kan du samtidig bidra til at verden blir et litt bedre sted å bo.

Visste du at når du kjøper tubeost og kaviar fra Kavli eller melk, rømme og yoghurt fra Q-meieriene, bidrar du samtidig til et godt formål? 

Inger Elise Iversen i Kavlifondet– Stiftelsen Kavlifondet er heleier av Kavlikonsernet, som blant annet består av Kavli og Q-meieriene i Norge.  Helt siden 1962 har overskuddet etter drift og utvikling blitt delt ut til prosjekter verden over for å skape en bedre morgendag, sier daglig leder Inger Elise Iversen i Kavlifondet.  

Vil skape ringvirkninger

I vedtektene står det at fondet skal støtte både humanitært arbeid, forskning og kultur, og det meste av midlene går ifølge Iversen i dag til prosjekter som arbeider med å løse store samfunnsutfordringer. 

– Vi prioriterer prosjekter som har potensial til å skape ringvirkninger både i enkeltmenneskers liv, lokalsamfunnet og storsamfunnet, forteller hun.  

I fjor var det snakk om over 131 millioner kroner, og tildelingene har så langt økt fra år til år.  

– Kavlifondet er ikke en sponsor, men en samfunnsaktør som er forpliktet til å forvalte Kavlikonsernets overskudd på ansvarlig vis, forklarer Iversen.

70 prosent av midlene deles ut i de fire landene Kavlikonsernet har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Resten gis til prosjekter som kan skape vekst og mindre ulikheter i utvalgte land i Asia og Afrika.

Slik har utdelingen av midler fordelt seg så langt. Illustrasjon: Kavlifondet

Fokus på psykisk helse 

60 prosent av Kavlifondet brukes til humanitært arbeid, og mye av dette går til arbeid knyttet til psykisk helse.

– Utfordringene knyttet til psykisk helse for barn og unge er store og globalt økende, og Verdens helseorganisasjon har utpekt ensomhet og utenforskap blant vår tids største helseutfordringer. Psykisk helse for barn og unge har derfor høy prioritet for Kavlifondet, sammen med inkluderingsarbeid, sier Inger Elise Iversen.  

I Norge har fondet blant annet gitt penger til Unge LEVE, som er en organisasjon for ungdom som har opplevd selvmord i nær relasjon. PitStop hjelper unge mellom 15 og 30 år, som av ulike årsaker har falt utenfor skole og arbeidsliv, og No Hate, som er en organisasjon som jobber mot netthat.

Viktige matsentraler

Det har også vært viktig for Kavlifondet å støtte etableringen av de så langt sju matsentralene i Norge.   

– Vi bidrar også aktivt i etableringen av paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge, og har siden oppstart finansiert et årsverk der. Matsentralen er et godt miljøtiltak mot matsvinn, samtidig som det gir hjelp til fattige og vanskeligstilte og driver inkluderingsarbeid gjennom arbeidstrening i samarbeid med NAV, påpeker Iversen. 

Videre brukes 30 prosent av tildelingene til å støtte forskning som kan gi håp for mennesker med alvorlig sykdom, og til forskning som kan bekjempe humanitær nød i utviklingsland.

De siste ti prosentene går til kulturprosjekter som kan skape samhold, integrering og inkludering gjennom kulturopplevelser for barn og unge fra lavinntektsfamilier, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne eller sykdom. 

Visste du at..?

  • KIWI har vært signaturpartner med UNICEF siden 2010. Så langt har vi i samarbeid bygget 20 skoler og en førskole på Madagaskar. Dette sikrer utdanning for 6500 barn. Les mer om dette samarbeidet her
  • Siden 2015 har vi sammen jobbet for å sikre rent drikkevann i de samme områdene.
  • Kjøper du Isklar vann med UNICEF-logoen hos KIWI, doneres 2 kroner per flaske til vannprosjektet, slik at også våre kunder kan være med å bidra.
  • KIWI har også samarbeidet med Kirkens Bymisjon siden 2004. De har i dag avtale med rundt 30 av våre butikker, som donerer sin overskuddsmat til den veldedige organisasjonen. Les mer om dette samarbeidet her