Har du hørt om Kavlifondet?

Maten som bidrar til gode formål

Er du glad i tubeost, en dæsj rømme på fredagstacoen og setter pris på en melkeskvett i kaffen? Da kan du samtidig bidra til at verden blir et litt bedre sted for flere som trenger det.

Visste du at hver gang du kjøper tubeost og kaviar fra Kavli eller melk, rømme og yoghurt fra Q-Meieriene, bidrar du samtidig til et godt formål? 

– Stiftelsen Kavlifondet er heleier av Kavlikonsernet, som blant annet består av Kavli og Q-Meieriene i Norge. Helt siden 1962 har vi delt ut hele overskuddet etter drift og utvikling til gode formål, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet. 

Inger Elise Iversen i Kavlifondet

Vil skape ringvirkninger

I vedtektene står det at Kavlifondet skal støtte både humanitært arbeid, forskning og kultur. Det meste av midlene går, ifølge Iversen, til prosjekter som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer som berører oss alle. 

Utenforskap og ensomhet, psykisk helse og hjelp til vanskeligstilte er høyt prioritert, med barn og unge som hovedmålgrupper. 

– Vi ønsker spesielt å støtte prosjekter som har potensial til å skape ringvirkninger både i enkeltmenneskers liv, lokalsamfunnet og storsamfunnet, forteller hun.  

Del med din hjertesak 

I år setter stiftelsen imidlertid et ekstra fokus på lokalsamfunnet, og inviterer derfor for første gang alle til å ta del i hvordan overskuddet skal deles ut. 

Sammen med dagligvare over hele landet skal Kavli dele ut hele 300.000 kroner til lokale foreninger, idrettslag og ildsjeler som skaper positive ringvirkninger i sitt lokalmiljø. Hvem som får pengene, kan du være med å påvirke ved å nominere din hjertesak på kavli.no. 

  Her handler det først og fremst om å støtte de små og nære initiativene som skaper glede og gjør en forskjell for mennesker i sine lokalmiljø. En jury bestående av representanter fra Kavli og Kavlifondet vil gå gjennom alle forslagene som kommer inn i løpet av året, og velge ut 12 formål som hver får tildelt 25.000 kroner, forteller Iversen.

Formålene som nomineres må være lokalt forankret, men det kan også være lokallag av større, nasjonale organisasjoner. 

Nominer din hjertesak på kavli.no 📸Kavli

Enorm økning

Det siste tiåret har tildelingene økt kraftig. I fjor kunne Kavlifondet dele ut 117,7 millioner kroner til ulike prosjekter. 

– Kavlifondet er ikke en sponsor, men en samfunnsaktør som er forpliktet til å forvalte Kavlikonsernets overskudd på ansvarlig vis, forklarer Iversen.

70 prosent av midlene deles ut i de fire landene Kavlikonsernet har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Resten gis til prosjekter som kan skape vekst og mindre ulikheter i utvalgte land i Asia og Afrika.

Slik har utdelingen av midler fordelt seg så langt. Illustrasjon: Kavlifondet

Fokus på psykisk helse 

60 prosent av Kavlifondet deles ut til humanitært arbeid, og mye av dette går til arbeid knyttet til psykisk helse.

– Utfordringene knyttet til psykisk helse for barn og unge er store og globalt økende, og Verdens helseorganisasjon har utpekt ensomhet og utenforskap blant vår tids største helseutfordringer. Psykisk helse for barn og unge har derfor høy prioritet for Kavlifondet, sammen med inkluderingsarbeid, sier Inger Elise Iversen.  

I Norge har stiftelsen blant annet gitt penger til LEVE, som er en organisasjon for ungdom som har opplevd selvmord i nær relasjon, Guttas Campus som hjelper gutter som opplever skolen som utfordrende, og appen Goodify som gjør det lettere for folk å hjelpe hverandre gjennom appen sin.

Kavlifondet har i tillegg i mange år støttet et bredt spekter av tiltak for vanskeligstilte i regi av organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.

Viktige matsentraler

Det har også vært viktig for Kavlifondet å støtte etableringen av de så langt åtte matsentralene i Norge, samt deres paraplyorganisasjon Matsentralen Norge. 

– Å bidra til å løse klima- og miljøutfordringer er viktig som en aktør i matvarebransjen. Matsentralen er et godt miljøtiltak mot matsvinn, samtidig som det gir mathjelp til fattige og vanskeligstilte og driver inkludering gjennom arbeidstrening i samarbeid med NAV, påpeker Iversen. 

Videre brukes 30 prosent av tildelingene til å støtte forskning som kan gi håp for mennesker med alvorlig sykdom.

De siste ti prosentene går til kulturprosjekter som kan skape samhold, integrering og inkludering gjennom kulturopplevelser for barn og unge fra lavinntektsfamilier, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne eller sykdom.

Visste du at..?

  • KIWI har vært signaturpartner med UNICEF siden 2010. Så langt har vi i samarbeid bygget 20 skoler og en førskole på Madagaskar. Dette sikrer utdanning for 6500 barn. Les mer om dette samarbeidet her
  • Siden 2015 har vi sammen jobbet for å sikre rent drikkevann i de samme områdene.
  • Kjøper du Isklar vann med UNICEF-logoen hos KIWI, doneres 2 kroner per flaske til vannprosjektet, slik at også våre kunder kan være med å bidra.
  • KIWI har også samarbeidet med Kirkens Bymisjon siden 2004. De har i dag avtale med rundt 30 av våre butikker, som donerer sin overskuddsmat til den veldedige organisasjonen. Les mer om dette samarbeidet her