Miljøvennlige endringer i KIWI

Q-Meieriene gjør melkekartongene helt gjenvinnbare

I år fjerner Q-Meieriene 300 tonn plast fra sine produkter. Det første som ryker er målevinduet på melken.

Siden 2008 er Q-Meieriene sin 1-literskartong blitt solgt med målevindu, men nå endres emballasjen og vinduet forsvinner. Endringen kommer som et resultat av tilbakemeldinger fra kundene. 

– Forbrukerne krever at vi gjør alt vi kan for å kutte klimautslippene, men samtidig vet vi at mange synes målevinduet er genialt og bruker det aktivt i hverdagen. Her har vi derfor måttet veie ulike hensyn opp mot hverandre, innrømmer administrerende direktør Bent Myrdahl i Q-Meieriene.

Bare i fjor ble det solgt over 25,5 millioner kartonger med melk fra Q-Meieriene hos KIWI, så det er snakk om en betydelig mengde plast som nå reduseres. I 2020 gjøres det flere miljøvennlige endringer på emballasje og produkter som selges hos KIWI. Se en større oversikt over dette her.

Kommunikasjon med forbrukerne

Slik ser de nye melkekartongene til Q-Meieriene ut uten målevindu.
Slik ser de nye melkekartongene til Q-Meieriene ut uten målevindu.

Dette har vært et stort dilemma, men på sitt månedlige nettmøte i oktober 2019 spurte Q-sjefen forbrukerne rett ut: Hvordan ser den ultimate emballasjen ut, og hva er den laget av?

– Forbrukerne ga tydelige tilbakemeldinger om at klima vinner over vindu, og det tar vi på alvor. Et lite målevindu på kartongen virker kanskje beskjedent, men totalt betyr det at 18 tonn plast kan fjernes hvert år, forteller han. 

Samtidig erstatter Q-Meieriene alle sine eksisterende melkekartonger med en pakning laget av plantebaserte og fornybare materialer. 

– Vi går steg for steg gjennom våre produkter for å erstatte emballasje som ikke er gjenvinnbar. Å introdusere 100 prosent fornybar melkekartong og kork er et viktig løft for vår helhetlige reise mot et klimapositivt 2030, sier han. 

Vil bedre klodens klima

Myrdahl ser på fjerningen av målevinduet som startskuddet for de neste ti årene. Dette blir et tiår da Q-Meieriene vil jobbe hardt for å redusere klimagassene, og det er et mål at alle fremtidige valg skal bidra til å redusere klimaavtrykkene til meieriet. 

– Vår ambisjon er at jo mer du drikker eller spiser av Q-Meierienes produkter, desto bedre blir klodens klima, uttaler han.  

For å få til dette, jobber de systematisk med tiltak fra bonde og frem til forbruker.

Q-Meieriene og KIWIs datoeksperiment

I oktober 2019 satte vi fokus på datoskrekken blant norske forbrukere, da Q-Meieriene i samarbeid med KIWI fjernet best før-datoen på melkekartongene i en KIWI-butikk. 

Bakgrunnen for eksperimentet var at det hvert år kastes 100 millioner liter melk i Norge, mye på grunn av at nordmenn ikke bruker sansene til å vurdere kvaliteten på melken før den går i søpla – vi kikker bare på datoen. 

Kundenes reaksjoner ble fanget opp av skjult kamera – her ser du hvordan dette gikk