• TV

Torsdag åpner vi vår fjerde miljøbutikk. KIWI Dalgård er delvis selvforsynt med strøm, og overskuddsenergien går videre til 60 naboer.

I KIWI er vi opptatt av å gjøre det vi kan for miljøet. Nå har vi åpnet en butikk som produserer mer energi enn den bruker, ved hjelp av solceller og grunnbrønner. Dette gjør at vi kan gi bort overskuddet av all energien vi produserer.

Hele 60 leiligheter på nabotomten får nå varmtvann til radiatorene. KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy er nemlig opptatt av at ord blir til handling.   

– Mange snakker om det grønne skiftet. Vi gjennomfører det, sier KIWI-sjefen.  

Dette er den fjerde miljøbutikken til KIWI. De andre ligger på Auli i Akershus, Elverum i Hedmark og Sande i Vestfold. 

Slik får vi det til 

For tre år siden bestemte KIWI seg for å begynne å bygge miljøvennlige butikker. Det startet med miljøbutikken på Auli, som sto ferdig i 2014. 

Denne ble den første av til sammen fire miljøvennlige butikker, som nesten alle bygges med støtte fra Enova. 

MILJØ: KIWI har åpnet nok en miljøbutikk, denne gangen i Trondheim.
MILJØ: KIWI har åpnet nok en miljøbutikk, denne gangen i Trondheim.

Taket og veggene på den nye butikken, er dekket av 560 kvm solceller som produserer 56 000 KWh i året. Rundt butikken er det boret åtte 270 meter dype grunnbrønner som gir bergvarme tilsvarende 600 000 KWh i året.

Sammen med varmegjenvinning fra kjøle- og frysedisker gir dette mer energi enn butikken bruker. 

– Dette er en energieffektivisering på grensen av hva som er mulig i dag, uttalte KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy da butikken sto ferdig.

Grønt hele veien

Den nye butikken i Trondheim tenker miljø hele veien. Transporten av varer til butikken på Dalgård blir nemlig også miljøvennlig. 

Fra 2018 skal lastebiler fra NorgesGruppens grossist ASKO går på el eller hydrogen produsert med egne vindmøller og solceller. ASKO har som ambisjon å være selvforsynt med ren energi i 2020.

– KIWI er kjeden med flest butikker her i landet, så det er klart vi har et ansvar for å ligge i front. KIWI skal gjøre det enkelt for kundene våre å ta grønne valg, sier KIWI-sjefen.

GRØNN: Kiwi vil også sørge for miljøvennlig transport av varer til butikken.
GRØNN: Kiwi vil også sørge for miljøvennlig transport av varer til butikken.

Bruker 8 millioner 

Merkostnaden for miljøtiltakene er 8 millioner kroner. Enova har bidratt økonomisk med 3 millioner kroner til utprøving av solcellene på den nyeste butikken. 

Direktør i Enova trekker frem at KIWI er et forbilde for andre dagligvarebutikker.

– Denne nye miljøbutikken er et nytt eksempel på at KIWI og NorgesGruppen går foran i en utvikling som vi i Enova setter utrolig stor pris på, og er helt avhengig av for å nå våre mål, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. 

Det er nemlig svært viktig at dagligvarebutikker tenker miljø, sier seniorrådgiver i Enova. 

– Dagligvarebutikker er de byggene som bruker desidert mest energi per kvadratmeter. Derfor er det ekstra gledelig at KIWI viser vei med slike initiativ, sier Frode Olav Gjerstad.