Påskemysterium nr 1

Påskedetektiv Heine er på påskefjellet og observerer en dame som blir forsøkt lurt av personalet. Hvordan klarer hun å gjennomskue dem?

Se detektiv Heine presentere dagens påskenøtt på 43 sekunder: 

Se konkurranseregler og vilkår her. 

Hvordan visste hun at teen var den samme?