Grønnfargen forplikter

KIWI fjerner 200 tonn plastemballasje i frukt- og grøntavdelingen

KIWI skal være Norges grønneste dagligvarekjede. Derfor mener vi selv at vi har et ekstra ansvar for å redusere unødvendig plastbruk.

Det er ingen tvil om at plast er et svært nyttig materiale for å få frukt og grønnsaker helt hjem til kunden i god kvalitet. Plast er også med på å redusere matsvinn.

Etter en gjennomgang ser vi imidlertid at det er muligheter for å redusere plastforbruket betydelig, samt velge riktig plast som kan resirkuleres og i størst mulig grad bruke emballasje av resirkulert plast.

KIWI-sjef Jan-Paul Bjørkøy.
KIWI-sjef Jan-Paul Bjørkøy.
Slik skal vi redusere plastbruken

KIWI brukte rundt 1000 tonn plastemballasje på frukt og grønt i forbrukerpakninger i 2017.

Vårt mål er å redusere bruk av plastemballasje med 20 prosent i løpet av 2020. Uten å øke matsvinn skal dette gjøres gjennom følgende tiltak:

  • Bytte ut plast med papp eller andre mer miljøvennlige alternativer
  • Optimalisere plastemballasjen på hvert enkelt produkt, med det mener vi mer resirkulert plast, bruke plast som egner seg til resirkulering, riktig tykkelse og fjerning av luft.

Kutter ut svart plast

Vårt andre mål er at all svart plast skal fases ut i løpet av 2018.

Svart plast er en utfordring når den skal gjenvinnes uavhengig om den inneholder Carbon Black eller ikke, vi skal derfor fase ut all svart plast innen utgangen av 2018.

Alt skal kunne resirkuleres

Vårt mål er at all plast på frukt og grønt skal være resirkulerbar i løpet av 2018.

Det er viktig at vi gjør det enkelt for kunden. Du skal vite at all plast du kjøper i våre butikker skal i plastreturen hjemme, på frukt og grønt er dette på plass i løpet av inneværende år.

Dette skal vi gjøre

  • Vi reduserer plast på 2-pakk avokado med 30 tonn i året ved å erstatte plastbeger med pappbeger fra og med 1. mai i år.
  • Vi reduserer plast på norsk jordbær denne sesongen med 20 tonn, ytterligere 20 tonn i 2019 (totalt 40 tonn) ved å erstatte plastkurven med pappkurv (vi må bruke opp plastbeger fra i fjor). 
  • Vi fjerner svart plast, kommer med resirkulert plast på Cevita-juice og vi ser på mulighetene for tynnere plast på f.eks. gulrot. Plastskål på gulrot skal etter hvert også byttes ut med papp.

I tillegg skal vi:

  • Sikre tydelig merking og hjelpe kundene til enkel og riktig kildesortering.
  • Jobbe for økt bruk av resirkulert plast.
  • Jobbe for økt bruk av plast fra fornybare/bærekraftige råvarer
  • Støtte tiltak for optimal innsamling og gjenvinning av plastavfall.