Bærekraft

Hvordan KIWI jobber med bærekraft

I KIWI sier vi at grønnfargen forplikter. Vi jobber for et sunnere og grønnere samfunn, og for å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Her er en oversikt av hvordan vi jobber for å få dette til.

Bærekraft i KIWI 

Både kundene og medarbeiderne våre er stadig mer opptatt av bærekraft. Vi i KIWI ønsker å gjøre det vi kan for å drive butikk på en ansvarlig måte og leve opp til grønnfargen vår. Bærekraft for oss i KIWI er mer enn miljø, og vi har organisert bærekraftsarbeidet vårt i tre hovedområder: miljø, helse og mennesker. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber innenfor de forskjellige områdene.  

– I KIWI ønsker vi å bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, sier KIWI-sjefen, Jan Paul Bjørkøy.  

1. Miljø 

Når det gjelder miljø har vi som et overordnet mål å bli klimanøytrale i egen drift innen 2030. For å oppnå dette har vi i flere år jobbet med energieffektivisering i butikk, vi investerer i ny fornybar energi og vi har allerede halvert eget matsvinn siden 2015. I tillegg jobber vi for å redusere unødvendig plast og for sirkulær håndtering av avfallet vårt. 

Butikkdrift: Butikkene våre krever energi for å driftes, og det er vårt fokus å sørge for at vi alltid optimaliserer og reduserer energibruk. Dette gjør vi ved å satse på det nyeste av teknologi innfor kjølesystemer, og fjerne HFK-gasser i kjøle- og fryseanleggene i våre butikker. I tillegg jobber vi for å tilføre markedet ny fornybar energi tilsvarene forbruket vårt. Dette arbeidet skal hjelpe oss å nå målet vårt om å bli klimanøytrale i egen drift innen 2030.  

Plast og emballasje: Emballasjens viktigste rolle er å beskytte og bevare produktene vi selger, hele veien fra produsent og hjem til kundene våre. I KIWI jobber vi kontinuerlig for å redusere plastbruk i butikkene våre, samtidig som vi vil fjerne unødvendig emballasje.  

Matsvinn: Nordmenn kaster tonnevis av mat hvert år, og dette er naturligvis en ulempe både for økonomien og miljøet. Rapporter viser at det er husholdningene som står for den største lasten, og derfor har KIWI både et ansvar for å redusere matsvinn i våre butikker, samt å legge til rette for at kundene våre kan redusere eget matsvinn hjemme.  

2. Helse 

Sunnhet til folket har i mange år vært hjertesaken til KIWI. Vi har i lang tid utfordret bransjen ved å kutte prisen på frukt og grønt, fisk, sukkerfrie produkter, og vi fortsetter å gjøre akkurat dette. Vi slutter oss til Helsedirektoratets kostråd, og jobber for #merav frukt og grønt, fisk og sjømat, grove kornprodukter, nøkkelhullsmerkede produkter, og #mindreav salt, sukker og mettet fett. Vi ønsker ikke å bruke pekefinger, men å inspirere kundene våre til å ta sunnere valg hver gang de handler hos oss.  

3. Mennesker 

Menneskene i KIWI er vårt største konkurransefortrinn. Når butikker, priser og utvalg blir likere og likere, er det menneskene våre vi skiller oss ut på. Vi i KIWI er opptatt av å se verdien i alle, og å sørge for at folk i KIWI har det bra og utvikler seg. Derfor jobber vi både for å synliggjøre mulighetene i KIWI og øke anerkjennelsen av bransjen, samt for å hindre diskriminering og sørge for mangfold og inkludering i organisasjonen vår. Vi jobber også for å bidra til samfunnet ved å støtte jobben til dyktige samarbeidspartnere som UNICEF, Den Norske Turistforening og Kirkens Bymisjon. 

Muligheter i KIWI: I KIWI har vi rundt 14.000 medarbeidere. De fleste av dem har søkt jobb selv, mens andre har kommet inn via språk- eller arbeidspraksis. Noen har lang utdanning, andre har ingen. I KIWI er mulighetene mange for dem som virkelig vil. Årlig er 1000 personer innom vår egen KIWIskole, og der lærer de alt det de trenger for å drive en god KIWI-butikk. Siden 2021 har også KIWIs traineeprogram gitt deltakerne fagbrev i salgsfaget. 

Mangfold og inkludering: Mangfold og inkludering handler om at alle skal føle seg sett, og at alle skal ha mulighet til å vokse og utnytte sitt fulle potensiale i KIWI. Våre butikker skal speile kundene våre. Vi jobber derfor for å fremme inkludering på tvers av kjønn, alder, etnisitet og seksuell legning. Vi jobber for likestilling og kjønnsbalanse, og vi har et mål om at mellom 40 og 60 prosent av ledere på alle nivåer skal være kvinner. Til tross for at vi har en vei å gå, ser vi allerede resultater i mange deler av organisasjoner, og vi jobber hardt og målrettet for at det skal bli en selvfølge i KIWI. 

Samfunnsengasjement: I tillegg til å jobbe med mennesker i egen organisasjon, ønsker vi i KIWI å støtte dyktige aktører som gjør en viktig jobb for samfunnet vårt, både i Norge og internasjonalt. Vi har siden 2010 vært signaturpartner til UNICEF. Vi støtter også Den Norske Turistforening og deres arbeid for å fremme bevegelse og sunnhet i Norge. Årlig donerer vi overskuddsmat for flere millioner kroner til Kirkens Bymisjon som serverer mat til dem som trenger det mest. Sist, men ikke minst, har vi siden 2021 støttet Guttas Campus, som jobber for at flere gutter skal fullføre skolegangen.