Mennesker

Menneskene i KIWI er vårt største konkurransefortrinn. Når butikker, priser og utvalg stadig blir likere, er det menneskene vi skiller oss ut på. Vi i KIWI er opptatt av å se verdien i alle, og sørge for at alle i KIWI har det bra og utvikler seg. Derfor jobber vi både for å synliggjøre mulighetene i KIWI, øke anerkjennelsen av bransjen, hindre diskriminering samt sørge for mangfold og inkludering i organisasjonen vår. Vi bidrar også ved å støtte våre samarbeidspartnere over langt tid, blant annet UNICEF, Den Norske Turistforening og Kirkens Bymisjon.

Mennesker

Menneskene i KIWI er vårt største konkurransefortrinn. Når butikker, priser og utvalg stadig blir likere, er det menneskene vi skiller oss ut på. Vi i KIWI er opptatt av å se verdien i alle, og sørge for at alle i KIWI har det bra og utvikler seg. Derfor jobber vi både for å synliggjøre mulighetene i KIWI, øke anerkjennelsen av bransjen, hindre diskriminering samt sørge for mangfold og inkludering i organisasjonen vår. Vi bidrar også ved å støtte våre samarbeidspartnere over langt tid, blant annet UNICEF, Den Norske Turistforening og Kirkens Bymisjon.