Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering handler om at alle skal føle seg sett, og at alle skal ha mulighet til å vokse og utnytte sitt full potensial i KIWI. Våre butikker skal speile kundene våre. Vi jobber derfor for å fremme inkludering på tvers av kjønn, alder, etnisitet, og seksuell legning. Vi er opptatt av likestilling, og vi har et mål om at mellom 40 og 60 prosent av ledere på alle nivåer skal være kvinner. Til tross for at vi har en vei å gå, ser vi allerede resultater i mange deler av organisasjoner, og vi jobber hardt og målrettet for at det skal bli en selvfølge i KIWI.