Samarbeid mellom KIWI, NAV og VGS

En ny start i arbeidslivet

De aller fleste av oss har et ønske om å bidra i fellesskapet og være til nytte. Derfor ønsker KIWI å hjelpe dem som har havnet på utsiden av arbeidslivet.

Skolegang og videre utdanning er gjerne inngangsbilletten til arbeidslivet. Likevel viser tallene at tre av ti norske ungdommer ikke fullfører videregående skole. Av dem som velger yrkesfaglige studieretninger slutter én av tre før de har fullført utdanningen.

Det kan være mange årsaker til dette, men en skole som har blitt for teoritung kan være en av årsakene. Innen yrkesfag hevder dessuten mange elever og arbeidsgivere at det er for stort sprik mellom pensum i utdanningen og praksis i arbeidslivet.

På bakgrunn av dette innledet KIWI og NAV i 2014 et samarbeid, der målet er at ungdommer som dropper ut av skolen skal få hjelp til å komme seg videre.

Må endre holdninger

– Mange lærer vel så mye i arbeidslivet som på skolebenken. En elev som slutter på skolen og begynner i en butikk kan gå fra medarbeider til butikksjef, derifra å starte for seg selv og ende som styregrossist før han går av med pensjon, uttaler Henrik Asheim, medlem av Kirke, utdannings- og forskningskomiteen, i KIWI-rapporten «Rustet for arbeidslivet».

Rapporten som handler om yrkesfaglig opplæring og hvordan vi kan ruste unge for arbeidslivet, ble lansert i april 2016.

Asheim mener det er på tide at vi slutter å omtale frafallet i skolen som et problem, men at vi heller tenker på hvilke andre muligheter som finnes for denne gruppen. KIWIskolen, som ble etablert i 1996, viser at det er flere måter å bygge en karriere på.

Skaper vinnere

– Menneskelig kapital er KIWIs viktigste ressurs, uttaler opplæringssjef og leder for KIWI-skolen, Jan Buxrud i den samme rapporten.

Skolen har til hensikt å rekruttere gode kandidater og lære dem opp på best mulig måte. Resultatet er at både skoletrøtt ungdom og mennesker med ulike bakgrunn får hjelp til å komme i jobb. En av grunntankene i KIWI-systemet er nemlig at alle skal ha like muligheter, uavhengig av bakgrunn og erfaringsnivå. I KIWI er det motivasjon og holdninger som teller!

– Når den enkelte føler seg sett og belønnet, lar ikke resultatene vente på seg, sier Buxrud og forteller hvordan KIWI klarer å skape vinnere uansett bakgrunn og livserfaring.

KIWI ønsker også å ha et tett samarbeid med yrkesfaglig sektor for å dele av egen kompetanse, og tilbyr foredrag på skoler, hospitering for lærere og instruktører og praksisplasser for lærlinger.