Arbeidsinkludering og språkpraksis: – Ønsker at folk skal lykkes hos oss

I KIWI er god kultur og menneskene i butikkene det aller viktigste. Arbeidsinkludering og språkpraksis er en del av arbeidshverdagen i mange KIWI-butikker, og gir verdi både til den enkelte, til samfunnet og for samholdet i butikken.

– Det er lett å tenke at vi som dagligvarekjede kun jobber med lave priser, men «Lavpris med mening» handler om mye mer enn bare pris, sier Vidar Jensen, driftsdirektør i KIWI.

Når KIWI jobber med arbeidsinkludering og språkpraksis, inkluderer det blant annet personer som er i praksis via NAV eller andre organisasjoner, flyktninger som ønsker å lære seg norsk eller personer med utviklingshemminger. I KIWI er det menneskene som er viktigst, og det å kunne gi folk muligheten til å få en jobb.

Les også: KIWI-medarbeidere lærte statsministeren om mangfold og inkludering

Et viktig ansvar

KIWI_Vidar Jensen.jpg
Vidar Jensen, driftsdirektør i KIWI, ønsker at folk skal lykkes i KIWI.

– Arbeidsinkludering for oss handler om å gjøre det med hjertet, for det er et stort ansvar å si ja. Det krever noe av oss som bedrift, og det krever noe av lederne som jobber hos oss, sier Jensen.

For å kunne legge til rette for arbeidspraksisplasser, krever det også en del jobb i butikk. Man må investere tid i opplæring av den enkelte. Målet er å ha 700 personer på arbeidspraksis i 2025, men det aller viktigste er at de som er i arbeidspraksis får en god arbeidstrening, og i beste fall fast jobb i ettertid.

– Vi ønsker at de som kommer til oss skal lykkes, samtidig er det motiverende for medarbeidere som allerede jobber hos oss. Det gir noe tilbake, for eksempel for en leder å se at kollegaer lykkes og gjør en god jobb, forteller Jensen.

Les også: Arbeids- og inkluderingsministeren inspirert etter besøk hos KIWI Vikersund

Mens arbeidsinkludering for noen handler om å være sosial og møte folk, kan det for andre handle om å få attest på erfaring, og i noen tilfeller handler det rett og slett om å føle verdighet og bli en del av samfunnet.

– Den siste tiden har vi mange i språkpraksis som har kommet som flyktninger fra Ukraina. De kommer til et nytt land hvor de skal skape sin nye hverdag. Med muligheten til arbeidspraksis lærer de språket raskere, får kollegaer og får en tilhørighet, forteller Jensen.

En heldig bransje

Som bedrift sier Jensen at KIWI er i en heldig situasjon. KIWI-butikkene er spredt rundt i hele landet, samtidig har de lange åpningstider. Dette er to faktorer som gjør at dagligvarekjeden kan gi mange flere muligheten til å få arbeidspraksis.

– Vi er også i en heldig situasjon i den forstand at det ikke krever så mye for å komme inn som medarbeider i en dagligvarebutikk, da det er veldig mange ulike oppgaver. Hos oss er det også stor mulighet til å vokse med arbeidsoppgavene. Du kommer kanskje til KIWI via arbeidspraksis, går videre til å bli fast ansatt og kan gå gradene for å få erfaring og ende opp som butikksjef. Det har vi flere eksempler på i KIWI, forteller Jensen. 

Les også: Fra arbeidspraksis til lederstilling på fem år

Å gi noen en sjanse i arbeidslivet bygger også opp under KIWIs egen kultur og bærekraftarbeid. 

– Vi ønsker alltid å satse på intern rekruttering. Vi skal gi våre egne folk muligheten, vi skal virkelig se folk og jobbe for å utvikle de vi har hos oss. Å komme inn i en sånn kultur i en arbeidspraksissammenheng håper vi er motiverende, avslutter Jensen.