Med menneskene i fokus

KIWIskolen gir nye muligheter

Foto: KIWI

Stadig flere unge dropper ut av yrkesfaglig utdanning, og butikkarbeid har fått en lav status. Det ønsker KIWI å gjøre noe med.

– Vi ønsker å finne de beste butikkhodene. Det vi i KIWI kan skille oss ut på er menneskene, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy i rapporten «Rustet for arbeidslivet – En rapport om KIWIskolen» som ble presentert våren 2016.

Nettopp dette var noe av bakgrunnen for at KIWI i 1996 bestemte seg for å opprette sin egen skole, i en tid da pris, vareutvalg og butikkplassering ble stadig likere blant butikkjedene, og konkurransen om å skille seg ut var tøff. Gjennom KIWIskolen fikk de en unik mulighet til å rekruttere gode kandidater og lære dem opp på best mulig måte.

KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy overrakte KIWIskole-rapporten til arbeidsminister Anniken Hauglie våren 2016.
KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy overrakte rapporten "Rustet for arbeidslivet" til arbeidsminister Anniken Hauglie våren 2016.

For mye teori

Så mange som én av tre elever som velger yrkesfaglig studieretning slutter før de har fullført utdanningen. For mye teori og for lite samarbeid mellom utdanninginstitusjon og offentlig og privat sektor kan være noe av grunnen til at de dropper ut.

– Alle har ikke anlegg for en lang, teoretisk utdannelse. Derfor er det et problem at den yrkesfaglige utdannelsen på videregående også har tunge innslag av bokkunnskap» uttaler tidligere utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet i rapporten om KIWIskolen.

Andre årsaker kan være at det er for stor forskjell mellom teori og praksis, og at elevene utdanner seg til yrker med dårlig omdømme og lav status. KIWIskolen ønsker å møte disse utfordringene ved å øke samspillet mellom teori og praksis, styrke samarbeidet mellom kjedeskoler og det offentlige og skape stolthet og eierskap til både utdanning og yrke. 

At KIWI har lykkes med sin helt spesielle skole, er det ingen tvil om. I løpet av de 20 årene skolen har eksistert har over 10 000 KIWI-medarbeidere blitt uteksaminert fra skolen.

Tilbyr ulike kurs

– KIWIskolen er KIWIs beste investering. På skolen står menneskene i fokus, det er de som er de viktigste ressursene for KIWI. Skolen gjør at folk møtes, lærer av hverandre og blir enda bedre. Sammen blir de rustet for arbeidslivet, sier Martin Olstad som er opplæringssjef i KIWI.

Han forteller at skolen tilbyr kurs til ansatte på alle nivåer, alt fra nyansatte til butikksjefer og distrikts- og regionssjefer.

– Vi har laget tilpassede opplegg ut fra hvilke behov de ansatte har i deres stillinger. Vi er ikke så opptatt av om den enkelte er sterk teoretisk. Vi vil heller gi elevene en praktisk nytte av det de lærte og motivasjon til å ta ansvar og eierskap i jobben sin, forteller Olstad og legger til:

– For de som vil i KIWI finnes det muligheter. Alle kan få det til!