Bærekraft er blitt eget fag på timeplanen til elevene ved KIWIskolen. Med det ønsker KIWI å skape enda større engasjement rundt temaene miljø, mennesker og helse.

For KIWI er det viktig å drive butikk på en ansvarlig måte. Vi vil leve opp til grønnfargen vår, og har store ambisjoner i arbeidet med både miljø, helse og mennesker. Det er dette som ligger til grunn når bærekraft nå blir et eget tema for medarbeidere som gjennomgår opplæring ved KIWIskolen.  

– I første omgang vil det nye bærekraftkurset bli en del av opplæringen til assisterende butikksjefer, traineer og butikksjefer, og alle kursene skal ha fokus på bredden i bærekraftbegrepet, sier kommunikasjonssjef i KIWI og ansvarlig for bærekraft, Nora Mile Helgesen. 

Nora Mile Helgesen
Kommunikasjonssjef i KIWI og ansvarlig for bærekraft, Nora Mile Helgesen.

Tilpasset rollen 

Nora forteller at det har vært viktig å tilpasse kurset etter dem som tar det, slik de lett kan koble bærekraft til hverdagen sin og forstå hvordan de kan bidra til et større bærekraftsarbeid med rutinene de følger og tiltak i egen butikk.  

– Bærekraftsarbeidet kan ikke gjøres av en eller tre personer. Det krever at alle våre medarbeidere er med, sier hun. Tanken er at assisterende butikksjefer, traineer og butikksjefer skal komme tilbake til butikkene etter endt kurs og bringe den nye kunnskapen videre til sine ansatte. På den måten holder alle seg oppdatert på det som er nytt og endringer som kommer.

Tydeligere fokus på bærekraft

Opplæringssjef ved KIWIskolen, Martin Olstad, er glad for at bærekraft får en tydeligere plass på kursplanen.  

– KIWIskolen vant jo NorgesGruppens Bærekraftspris i 2021, så vi har hele tiden hatt fokus på bærekraft. Det er imidlertid først nå det er blitt et eget tema, sier han.  

Målet er ifølge Olstad å tydeliggjøre viktigheten av fokuset på bærekraft enda mer.  

– Og ved å sette det på timeplanen får vi en bevisstgjøring på hvorfor ulike tiltak innenfor miljø og helse gjøres. Vi vil også fortsette å rette fokus mot mangfold, inkludering og respekt for andre og understreke betydningen av dette, sier han.

Kunnskap motiverer

Nora har tydelig inntrykk av at interessen for å lære mer om bærekraft er stor blant dem som jobber i KIWI, og hun håper og tror at kundene også vil merke at det nye kurset kommer på timeplanen.

– Når kundene stiller spørsmål så skal de få gode svar, og kunnskapsnivået vil jo nå øke. Samtidig gir dette oss en mulighet til å skape engasjement blant medarbeiderne våre, og gi dem muligheten til å være med på noe større. Det å sortere plast i seg selv kan kanskje virke kjedelig. Men det å vite at plasten kommer til nytte i butikkens plastposer i fremtiden, kan gi oppgaven en ny mening, tilføyer Helgesen.

Digital opplæring 

Selv om temaet bærekraft kun er tilgjengelig for nye elever ved KIWI-skolen, betyr ikke det at andre ansatte ikke får tilgang til ny og viktig kunnskap rundt bærekraft. Det jobbes blant annet med et digitalt spill basert på kurset, som blir tilgjengelig for alle i KIWI, og alle ansatte vil kunne tilegne seg kunnskap gjennom e-læring.

– Nå har vi for eksempel snart et nytt kurs om kildesortering klart, som blir obligatorisk for alle. Med e-læring når vi ut til alle, så dette er definitivt kommet for å bli, avslutter Olstad.