Samfunnsengasjement

I tillegg til å jobbe med mennesker i egen organisasjon, ønsker vi i KIWI å støtte dyktige aktører som gjør en viktig jobb for samfunnet vårt, både i Norge og internasjonalt. Vi har siden 2010 vært signaturpartnere til UNICEF. Vi støtter også Den Norske Turistforening og deres arbeid for å fremme bevegelse og sunnhet i Norge. Årlig donerer vi overskuddsmat for flere millioner kroner til Kirkens Bymisjon som serverer mat til dem som trenger det mest. Sist, men ikke minst, har vi siden 2021 støttet Guttas Campus, som jobber for at flere gutter skal fullføre skolegangen.