KIWI-skolene på Madagaskar gir fattige lokalsamfunn nytt håp for sine barn

– Skole og utdanning sørger for utvikling, sier lærer Masy Claudine. KIWI-finansierte skoler har sørget for grunnleggende utdanning til mange tusen barn på Madagaskar.

I 2010 ble det første spadetaket tatt og den første steinen lagt. KIWI skulle bygge skoler i Androy-regionen, et område på Madagaskar med stor mangel på helt grunnleggende utdanning. Den opprinnelige planen var å bygge ti skoler. Så ble det 15 skoler, og senere 20 skoler og en førskole.

Unicef_1200x540.png

Tsimihevo var den aller første skolen KIWI var med på å bygge i regionen. Etter tolv år har bygget klart seg gjennom en rekke sykloner, og det står fortsatt. I dag har de 300 elever fordelt på 15 lærere. Foran tavla i fjerdeklasse står lærer Masy Claudine (32), og det har hun gjort siden skolen åpnet. Før det jobbet hun som frivillig, ulønnet lærer på en provisorisk uteskole like i nærheten. Hun mener skolebygget har vært bra for lokalmiljøet.

– Skole og utdanning sørger for utvikling i vårt lille samfunn. Det å ha et bygg og ordentlig materiell gir også bedre læring. Det er mange barn som har startet her og gått videre til høyere utdanning. 

Masy Claudine bor i nærmeste by, Ambovombe, og hver dag går hun en time hver vei for å komme seg til og fra jobb. Likevel elsker hun livet som lærer.

– Dette er gode, fine og flinke barn. Elevene som bruker dagene sine her på skolen drømmer om å nå målene sine. De vil ha en god jobb og de vil være dyktige i den. Jeg ser på jobben som en velsignelse, fordi jeg får være med på å utvikle samfunnet vårt og å hjelpe barna med å få til det de ønsker seg. 

Også datteren Safidy (9) går på skole i Tsimihevo, med mamma som lærer. Hun går i femteklasse, siste året på barneskolen, og naturfag og historie er favorittfagene. Navnet hennes betyr «valg», og om hun får velge selv, vet hun godt hva hun drømmer om.

– Jeg vil bli jordmor. Først vil jeg hjelpe til her i lokalmiljøet, men så vil jeg dra utenlands og lære et språk til. 

Håp om en bedre fremtid

Skole og utdanning er viktig av mange årsaker, ifølge UNICEF: Det gir kunnskaper, ferdigheter, selvtillit, utvikling og muligheter, og det kan bidra til å utrydde fattigdom og sult, redusere barnedødelighet, bekjempe sykdommer, fremme likestilling, beskytte mot vold og overgrep og redusere diskriminering.

Godt over én million barn på Madagaskar går av ulike grunner ikke på skole, og utfordringene er ekstra store i fattige området som Androy-regionen: Noen begynner tidlig å jobbe for å hjelpe familien, noen blir gravide ganske unge eller har ikke råd til skolepengene. Noen bor kanskje så langt unna en skole at det ikke praktisk lar seg gjøre. Mange starter, men fullfører ikke.

Ved å støtte byggingen av 20 skoler og én førskole i området, har KIWI bidratt til grunnleggende skolegang for flere tusen barn, og dermed: Nye muligheter og håp om en bedre fremtid. Det handler ikke bare om selve bygget – det har også vært viktig å utdanne lærere og skaffe skikkelig skolemateriell: Bøker, skrivesaker, tavler, kritt, pulter og stoler. På alle skolene er det også enten allerede tilgang til rent vann eller planer om utbygging av det. På enkelte av skolene serveres det et måltid i samarbeid med Verdens matvareprogram, for noen av barna det eneste måltidet de spiser den dagen. 

Skolen endret lokalsamfunnet

I området rundt skolen i Tsimihevo ligger et lite lokalsamfunn, der mange av skolebarnas familier bor. Miarosoa Remanjo (24) er en av dem. Han har selv gått noen år på skole her, og nå viser han vei til huset han nettopp har bygget selv. En ettroms av trestokker, med lav inngangsdør og en enkel seng, 30 meter å gå fra foreldrenes hus. Ikke så rart han ville flytte ut: I foreldrenes 20 kvadratmeter store hus bor flere av hans elleve søsken. 

– Jeg er veldig glad for å ha vokst opp her, sammen med familien min og med foreldrene mine. Her er vi heldige som både har skole og jobb i åkeren i nærheten. Mye endret seg etter at vi fikk denne skolen, og jeg er glad for at brødrene og søstrene mine får være elever her. Jeg håper at det vil føre til at de finner gode jobber og at de får en trygg fremtid, sier Miarosoa. 

Naboenes – foreldrenes – hus har bølgeblikk på tak og vegger. Tunge steiner ligger på taket for å beskytte mot vær og vind. Særlig er de passerende syklonene, som ofte feier over Madagaskar, harde mot disse byggene. Dette huset er bare fire år gammelt og har to rom. Maiskolber henger fra taket, like over tynne gulvtepper til å sitte på. En dag skal Mirasoa flytte enda lenger bort, til en drøm han bare kan nå med tøff innsats og tilgang til skole og utdanning.

– Når jeg en dag når drømmen min om å bli dommer i retten, skal jeg bygge et kjempestort hus i stein med plass til alle. Og så vil jeg stoppe korrupsjonen i landet vårt.