Slik jobber KIWI og UNICEF med skoler og vann på Madagaskar

Vann, sanitær, hygiene og skolegang kan være nøkkelen for å løfte noen av verdens fattigste mennesker ut av den ekstreme fattigdommen. Her er noe av det KIWI har bidratt med de siste 13 årene – og hvorfor vi støtter prosjekter akkurat her.

Det er fortsatt store utfordringer knyttet til vann i verden. 22. mars markeres FNs "World Water Day", eller verdens vanndag på norsk. I den anledning ønsker vi fortelle om hvordan vi i KIWI, sammen med UNICEF, jobber for å bedre livssituasjonen for barn på Madagaskar. 

I 2010 fylte KIWIs bleieavtale ti år. Bleieavtalen har vært en viktig del av KIWIs suksess, og den har bidratt til å gjøre hverdagen enklere og billigere for norske småbarnsfamilier. KIWI ønsket å markere jubileet ved å hjelpe barn og deres familier utenfor Norge. Valget falt på UNICEF. Og akkurat den typen henvendelse vi kom med, hadde de ikke hørt før:

– «Vi vil gjøre noe for dem som ikke har noen ting. Vi vil bygge ti skoler et sted som ikke har noen skoler fra før. Hva koster det?», husker jeg dere sa. Og selv om det var en uvanlig type forespørsel, passet det egentlig som hånd i hanske med vår visjon, sier Odd Bjørnerud i UNICEF.

Han har ansvar for det norske bedriftssamarbeidet med KIWI i det som er verdens største hjelpeorganisasjon for barn.

– UNICEF vil nå ut til de aller mest sårbare barna. Det er ikke alltid det enkleste eller billigste, men FNs Barnekonvensjon slår fast at alle barn har krav på å få sine rettigheter oppfylt. Barn og barnefamilier er hovedfokus for UNICEF, og vi vet at utdanning er nøkkelen til å løfte fremtidens generasjoner ut av fattigdom.

Unicef_1200x540.png

Det ble UNICEFs oppgave å finne frem et prosjekt som passet KIWIs ønsker. Valget landet på Androy-regionen helt sør på Madagaskar, der behovet var stort: Bare ett av to barn fullfører grunnskolen på Madagaskar. Mange familier har ikke råd, og barna må heller begynne å jobbe. Andre har for lang skolevei. Noen jenter blir tidlig gravide. Andre slutter når de kommer i puberteten hvis ikke skolen har vann og sanitæranlegg, og de mangler menstruasjonsprodukter.

21 KIWI-finansierte skoler

I 2010 ble KIWI dermed signaturpartner til UNICEF, og mellom 2010 og 2015 bygget vi 20 skoler og én førskole i en av Madagaskars aller fattigste regioner. I tillegg har vi bidratt til utdanning av lærere og skolemateriell.

– Tusenvis av barn har fått skolegang som følge av samarbeidet. Skolene har ført til en enorm endring for barna i området, og for familiene deres, sier Kristine Aakvaag Arvin, leder for kommunikasjon og bærekraft i KIWI og ansvarlig for UNICEF-samarbeidet.

UNICEF forteller at flere barn nå går på skole, og at både familier og myndigheter satser mer på utdanning. De aller heldigste barna får mat på skolen i regi av Verdens matvareprogram, og rent vann gjennom KIWI-støttede prosjekter.

– Så langt har 14 av KIWI-skolene fått permanent vannløsning som er finansiert av oss. På fire av skolene er det under arbeid, og for de siste tre er det lagt en større plan. Skolene som ennå ikke har fått en god vannløsning, har midlertidige løsninger, som tilkjørt vann, forteller Kristine.

Foran skjema på vann

Vannsituasjonen på Madagaskar er kritisk, særlig utenfor de store byene. I grisgrendte strøk har bare 32 prosent helt grunnleggende vanntilgang. Androy-regionen er et slikt område. Da KIWI fornyet avtalen og gikk inn for fem nye år som signaturpartner med UNICEF i 2015, gikk fokuset dermed fra skole til vann.

– Området er knusktørt, og i fjor opplevde regionen den verste tørken på over 40 år. Det er liten tvil om hva menneskene her trenger når vi har fått se med egne øyne hvordan situasjonen er, sier Odd Bjørnerud.

Vannprosjektene er del av UNICEFs WASH-program (Vann, sanitær og hygiene), som skal sørge for håndvask med såpe, utbygging og bruk av toaletter og tilførsel av rent vann. Mangel på rent vann er direkte knyttet til alvorlige sykdommer, underernæring og manglende skolegang. Vannløsningene legges helst i nærheten til skoler og lokalsamfunn for å kunne utnytte tilførselen best mulig, og til flest mulig formål. UNICEF rapporterer om gode resultater:

– De nyeste tallene viser at vannprosjektene KIWI støtter har nådd ut til 13 700 mennesker i distriktene Amobovombe og Bekily. Det betyr faktisk at vi har nådd ut til flere enn vi hadde forventet, men det er fortsatt mye arbeid igjen å gjøre for å sikre at alle distrikter og regioner i Madagaskar får tilgang til rent vann, sier Bjørnerud.