Grønnere butikker

Butikkene våre krever energi for å driftes, og det er vårt fokus å sørge for at vi alltid optimerer og reduserer energibruk. Dette gjør vi ved å satse på det nyeste teknologi innfor kjølesystemer, og fjerne HFK-gasser i kjøle- og fryseanleggene i våre butikker. I tillegg jobber vi for å tilføre markedet ny fornybar energi tilsvarene forbruket vårt. Dette arbeidet skal hjelpe oss å nå målet vårt om å bli klimanøytrale i egen drift innen 2030.