KIWI bruker 11,5 millioner kroner på å redde kraftturbin

KIWI stiller opp og tar regningen for å oppgradere halvparten av Hensfoss kraftstasjon. – Det er inspirerende å se at næringslivsaktører som KIWI tenker langsiktig og smart i sitt klima- og miljøarbeid, sier Dag Terje Solvang i DNT.

Publisert: 12.04.19
Sist oppdatert: 04.12.23

Fem kilometer nord for Hønefoss ligger Hensfoss kraftstasjon. Vannkraftverket, som eies av Glitre Energi, utnytter et fossefall fra Ådalselva på 24 meter, og produserer omtrent 120 GWh hvert år. Det har vært i drift siden 1946, og tidens tann har gjort at det må oppgraderes.

Av økonomiske årsaker skulle bare den ene av Hensfoss’ to turbiner oppgraderes. Den andre skulle legges ned. Dette ville ha ført til et energitap som da måtte kompenseres for ved hjelp av andre energikilder.

KIWI tar regningen på 11,5 millioner

KIWI vurderte situasjonen på Hensfoss, og besluttet å finansiere oppussingen av turbinen som skulle legges ned – og turbinen skal males KIWI-grønn! Oppgraderingen vil gjøre Hensfoss kraftstasjon mer effektiv og vil øke energiproduksjonen med 20 prosent.

Ved å redde Glitre Energis utslitte kraftturbin bidrar kjeden til å produsere den billigste, mest miljø- og klimavennlige strømmen tilsvarende forbruket i 120 KIWI-butikker. Det er like mange butikker som KIWI har i Asker, Bærum og Buskerud. 

– KIWI ønsker å bidra til at det produseres ny fornybar strøm tilsvarende energiforbruket i våre butikker. Det at vi nå redder turbinen på Hensfoss er en viktig del av vårt arbeid for å bli klimanøytral, sier KIWI-sjef, Jan Paul Bjørkøy, som mener man ikke må glemme å pusse arvesølvet – nemlig den norske vannkraften.

Vi har tidligere skrevet at det tilsvarer forbruket i 100 KIWI-butikker, men strømsparende tiltak i butikkene våre gjør at vi kan legge på 20 til.

– Vi bygger mer miljøeffektive butikker, og vi gjør en rekke energibesparende tiltak i butikkene som allerede finnes. Dermed har snittforbruket i butikkene våre har gått ned. Det handler om ting som detaljstyring av frys- og kjøletemperaturer, skifte til LED-lys og ventilasjon. Og særlig om overgangen fra HFK-gass til Co2 i kjøl og frys, forteller Vegar Myklebust, prosjektleder i KIWIs driftsavdeling.

Glitre Energi-konsernsjef Pål Skjæggestad og KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy på innsiden av Hensfoss kraftstasjon.
Glitre Energi-konsernsjef Pål Skjæggestad og KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy på innsiden av Hensfoss kraftstasjon.

Glitre Energi er meget glade over at KIWI stiller opp og tar oppgraderingsregningen på 11,5 millioner kroner.

– På Hensfoss er det dessverre ikke lønnsomt å oppgradere det gamle kraftverket med skatteregimet vi har i dag. Når KIWI nå går inn og bidrar i et langsiktig samarbeid sikrer det full rehabilitering. Vi er glade for at KIWI har skjønt det, og sammen med oss satser på norsk vannkraft, sier Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi.

DNT roser tiltaket

KIWI er den første norske bedriften som investerer i oppgradering av vannkraftverk som en del av sin miljøsatsing. KIWI går dermed mot strømmen i sin jakt på den billige og grønne elektrisiteten. Oppgraderingen av vannkraftverket krever ingen nye inngrep i naturen, og initiativet blir tatt godt imot av Dag Terje Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT).

– Norge skal produsere mer fornybar energi i årene fremover. Vi i DNT er opptatt av at den energien må produseres så miljø- og klimavennlig som mulig. Her er rehabilitering av eldre kraftverk som Hensfoss en viktig brikke. Det er inspirerende for meg å se at næringslivsaktører som KIWI tenker langsiktig og smart i sitt klima- og miljøarbeid, sier Solvang.

Han berømmer KIWI og Glitre Energi for å tenke utenfor boksen når de nå inngår samarbeid om finansiering av rehabiliteringen på Hensfoss.

– Et av de beste grepene vi kan ta for å begrense naturinngrep fra produksjon av fornybar energi er å oppgradere eksisterende vannkraft, så det håper jeg å se mer av i tiden fremover, sier Solvang.

KIWI betaler for oppgraderingen av én av Hensfoss kraftverks' turbiner.
KIWI betaler for oppgraderingen av én av Hensfoss kraftverks' turbiner.

Etterlyser flere prosjekter

Hos KIWI er Jan Paul Bjørkøy ikke fremmed for tanken på å gå inn i flere tilsvarende prosjekter. Målet er å gjøre kjeden selvforsynt med fornybar energi.

– Vi har jobbet med Hensfoss-prosjektet i to år, og det har gitt mersmak. Vi skal fortsette å åpne noen av Norges mest energismarte, klima- og miljøvennlige butikker. Men vårt mål er å bli klimanøytrale, og da må vi gjøre mer. Vi i KIWI fortsetter derfor jakten på gode miljøprosjekter som både er billige og bra for klima og miljøet, sier Bjørkøy.

Å redde halve strømproduksjonen til Hensfoss kraftstasjon, er bare ett av flere tiltak KIWI gjør for å bli klimanøytrale. Siden 2015 har KIWI bygget syv miljøbutikker – noen av dem med støtte fra Enova – hvor energiforbruket er omtrent 50 prosent lavere enn butikker med tilsvarende størrelse, takket være blant annet solceller på taket.

Arbeidet med krafturbinen ble ferdig i sommeren 2022.