Mer miljøvennlige kjøledisker i KIWI

KIWI investerer cirka tre millioner kroner per butikk for å få mer miljøvennlige kjøle- og fryseanlegg. De nye anleggene reduserer energiforbruket med 35 prosent.

Publisert: 27.05.19
Sist oppdatert: 21.09.22

KIWI har opprinnelig satt som mål å bytte ut HFK (hydrofluorkarboner) med naturlig og mer miljøvennlig kuldemedium innen 2028. Men vi er foran planen og kommer til å nå målet mye tidligere.

– Innen 2025 skal alle våre butikker være over på naturlige kuldemedier, som er CO2, sier butikkutviklingssjef i KIWI, Jan Eilif Johansen.

KIWI er snart i mål i oppgraderingen og 82 prosent av butikkene våre har nå nye fått byttet ut HFK-anleggene med CO2.

– KIWIs målsetning er å bli klimanøytrale i egen drift innen 2030, og utskiftning av kjøl- og fryseanlegg er viktig for å nå målsetningen, fortsetter Johansen.

– Vi skal gå foran

– KIWI har som mål å bli klimanøytrale, sier butikkutviklingssjef i KIWI, Jan Eilif Johansen
– KIWI har som mål å bli klimanøytrale, sier butikkutviklingssjef i KIWI, Jan Eilif Johansen

Hydrofluorkarboner er en gruppe fluorholdige gasser med kraftig klimaeffekt. HFK er et vanlig kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg og varmepumper, men skal fases ut av anlegg i EU og Norge innen 2030.

Gassen som brukes i det nye kjøleanlegget i butikken er CO2, og denne gassen har ingen ozonnedbrytende effekt og liten klimapåvirkning i forhold til HFK gasser.

Diskene er ekstra isolert, så det blir mindre kuldetap og en jevnere temperatur på varene. De nye fryse- og kjølediskene i KIWI-butikkene har dessuten lokk og dører som reduserer kuldebehovet.

– KIWI skal gå foran. Grønnfargen vår forplikter, derfor er det viktig at vi leder an i denne utskiftningen, sier KIWI-sjef, Jan Paul Bjørkøy (til høyre på bildet øverst).

Enorm miljøeffekt av tiltaket

Miljøeffekten av tiltaket er enorm, fordi utslipp av drivhusgasser gjennom lekkasjer fra tradisjonelle kjøleanlegg øker drivhuseffekten. Samtidig får butikken en reduksjon i energiforbruket med 35 prosent, ved å redusere kuldetapet.

KIWI investerer cirka tre millioner kroner per butikk for å få mer miljøvennlige kjøle- og fryseanlegg. De nye anleggene reduserer energiforbruket med 30-40 prosent.
KIWI investerer cirka tre millioner kroner per butikk for å få mer miljøvennlige kjøle- og fryseanlegg. De nye anleggene reduserer energiforbruket med 35 prosent.