KIWIs miljøstasjon

Hvert år forårsaker brukte batterier brann i butikker, på avfallsanlegg og i private boliger. KIWI har tatt grep for å unngå dette, og det samme bør du gjøre.

– I 2023 har vi hatt to butikker der det har oppstått brann i våre miljøstasjoner. Problemet har økt i takt med utbredelsen av litiumsbatterier, som har en helt annen brannenergi enn alkaliske batterier, forteller sikkerhetssjef Andreas Wormdahl i KIWI. 

Kanskje har du hørt om branner startet av litium-ionbatterier i elbiler og elsparkesykler, og hvor vanskelig det er å slukke disse. Men har du tenkt over at også batteriene du har i småelektronikk kan inneholde litium?

Mange tror at batterier er tomme når de slutter å virke. I virkeligheten er det fortsatt igjen en rest på rundt 20 prosent energi i batteriet. Med to kontaktpunkter (poler) er det alltid en risiko for at brukte batterier kan antenne når de kommer i kontakt med hverandre. 

Les også: 120 KIWI-butikker er nå selvforsynte med strøm

Nye, tryggere miljøstasjoner

I alle KIWIs butikker finner du miljøstasjoner der du kan levere inn brukte batterier, lyspærer, lysstoffrør og småelektrisk avfall. Som en hovedregel gjelder det produkter som selges i butikken, mens elektronikk som mobiltelefoner og powerbanker skal leveres til kommunens miljøstasjon. 

Tidligere var KIWIs miljøstasjoner laget av brannhemmende papp, men de brant likevel godt dersom det først tok fyr. Nå har vi fått på plass nye stasjoner av metall, der både batterier og lyspærer slippes ned i lukkede beholdere. På toppen finner du også teip til å klistre over begge polene på batteriene før de kastes i beholderen.

Unngå batteribrann hjemme

– Aller helst bør du teipe batteriene allerede når du tar dem ut av elektronikken hjemme. Det er enda verre om det starter å brenne hjemme hos deg enn hos oss, påpeker Wormdahl. 

Brannvesenet anbefaler også at brukte batterier oppbevares i et syltetøyglass eller lignende frem til du får levert dem inn til en miljøstasjon. 

Batterier skal under ingen omstendigheter kastes i restavfallet – så godt som alle store branner i avfallsanlegg skyldes i hovedsak batterier på avveie. Det er også miljøskadelige stoffer i batterier vi ikke ønsker utslipp av i naturen. 

Dersom du glemmer å teipe batteriene før du kommer til butikken, står det godt forklart ved siden av teipen på KIWIs miljøstasjoner hvordan du gjør dette riktig.