Elektriske lastebiler:

Snart er all varetransport fossilfri

ASKO skal nå levere alle varer til KIWI-butikker i Oslo fossilfritt.

I løpet av 2024 vil leveransene til alle KIWI-butikker i Oslo skje med elektriske lastebiler. Det betyr at kundene våre kan gjøre handelen enda grønnere hos oss.

Dette ble feiret på KIWI Bogstad, med klima- og miljøministeren, stortingsrepresentanter, butikksjef Erlend Mo Danielsen og Norges første el-lastebilsjåfør, Samir Lachheb.

– Hvis vi skal nå klimamålene må alle sektorer kutte sine utslipp. Norge er verdensledende i elektrifisering av personbiler. Nå jobber vi med å bli best på elektrifisering av tunge kjøretøy, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Grønnere transport Oslo_3.jpg
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og Erlend Mo Danielsen, butikksjef ved KIWI Bogstad, feirer med is.

KIWIs grønnfarge forplikter, og vi har en ambisjon om å bli klimanøytrale i egen drift innen 2030. 

– Vi er stolte av å være en del av en grønnere verdikjede, og er imponert over jobben ASKO har gjort, sier butikksjef Erlend Mo Danielsen. 

ASKO var de første som satset på elektriske lastebiler i 2016 og har i dag til sammen 184 fossilfrie lastebiler. Målet er at all varetransport i regi av ASKO skal være fossilfri innen utgangen av 2026. 

Grønnere butikker 

Det er ikke bare transporten av varene som blir grønnere, KIWIs butikker blir stadig grønnere, og i år kåret det norske folk KIWI til Norges mest bærekraftige dagligvarekjede for fjerde gang. 

Blant annet har KIWI Bogstad massivtrekonstruksjon som ikke trenger vedlikehold, i tillegg til et grønt sedumtak, som absorberer nedbør, sikrer biologisk mangfold og bidrar til renere luft.

Grønnere transport Oslo_2.jpg
Norges første el-lastebilsjåfør, Samir Lachheb, konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik og butikksjef ved KIWI Bogstad, Erlend Mo Danielsen.

– Inne i butikken er all belysning byttet ut med LED, og vi har grønnere kjølere og frysedisker med dører og lokk som krever mindre energi, forteller butikksjefen. 

I KIWI jobber vi for å redusere energiforbruk og utslipp, har investert i ny fornybar energi og har mer enn halvert eget matsvinn siden 2015. I tillegg jobber vi for å redusere unødvendig plast, og for sirkulær håndtering av avfallet vårt. 

Konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik, mener milepælen med fossilfrie leveranser i Oslo viser at det er mulig å omstille tungtransporten, når det er vilje til å investere: 

– NorgesGruppen investerer årlig flere milliarder kroner i en mer bærekraftig verdikjede, og denne milepælen er et resultat av en langsiktighet og vilje til å investere. Vi har flere ganger vist at vi ikke er redde for å gå først og legge betydelige midler på bordet for å oppnå våre mål innen klima og bærekraft.