Matsvinn

Matsvinn er ikke bare dårlig for økonomien, det er også dårlig for miljøet. Ifølge en rapport fra Matvett.no kaster nordmenn hele 417 000 tonn spiselig mat per år. Dette tilsvarer 78 kilo per innbygger, og fører til en klimabelastning på 1,26 millioner av tonn CO2-ekvivalenter. Rapporten viser at dagligvarebransjen står for 15 prosent matsvinn, mens hele 55 prosent av svinnet skjer i husholdningene, altså hjemme hos folk flest. Derfor jobber vi i KIWI både for å redusere vårt eget matsvinn, men også for å hjelpe kundene våre med å kaste mindre mat hjemme.