Sikter mot 50 % lavere forbruk

Halv pris på varer sparer penger og miljø

Fra 2015 og frem til i dag har KIWI redusert sitt eget matsvinn med over 40 %. Et viktig bidrag er systematisk nedprising av varer med kort holdbarhet.

Kjølediskene og hyllene med nedprisete varer med kort holdbarhetsdato er populært blant våre kunder, og monner for å redusere matavfallet. 

Best før, men like bra

– Mange kunder er ikke klar over at merkingen «Best før» er veiledende og at varene som regel er like gode og fullt spiselige i lang tid etter denne datoen, sier butikksjef Vigdis Jensen på KIWI Kobbervikdalen i Drammen. 

Butikksjefen legger til at butikkene ikke vil selge varer som har gått ut på dato. I januar 2016 innførte KIWI nedprising av varer med kort holdbarhet og selger disse varene til halv pris. 

– Vi ønsker å hjelpe kundene så de kaster mindre mat, samtidig som vi også vil kaste mindre mat i butikkene, sier Jensen. 

Egne kjøledisker

Hver kveld går de ansatte gjennom hyllene for å finne varer som snart går ut på dato. Disse varene blir samlet i faste kjøledisker eller hyller som er godt merket, så kundene vet hvor de kan finne de nedprisede varene.

– Vi ønsker at mest mulig av maten vi selger skal komme til nytte, sier Jensen, som også har avtale med en veldedig organisasjon om henting av datovarer.

– Den nye ordningen med nedprising av varer, kombinert med at vi gir bort varer med kort holdbarhet til veldedighet, vil føre til at vi kaster mindre mat, sier Jensen.

Flere tiltak 

KIWI har flere tiltak for å hjelpe oss til å kaste mindre mat. 

Mer om KIWIs samarbeid med Kirkens Bymisjon